Siwak

Siwak

Idag läggs det ned tusentals kronor för att göra tänderna vitare eller för att få bättre andedräkt. Tyvärr är det allt för få människor som känner till att siwak många gånger är lösningen till deras problem. Siwak är känt bland muslimer men en stor del av muslimerna saknar bakgrundsfakta om den och använder inte den. Det finns till och med de muslimer som inte känner till att profeten brukade använda siwak.
Med denna artikel hoppas jag kunna lyfta fram vikten av att använda as-siwak och motivera andra till att följa profetens sunnah.
 
Allahs Sändebud, sallallahu ^alayhi wa sallam sade vad som betyder;

“As-siwaak rengör munnen och ger belöning från Allah"

 

Vad är siwak och när används det?

 Siwak är en slags tandpinne eller som någon vettig människa en gång sade "en ekologisk tandborste" och betyder språkmässigt att gnugga. Islamiskt sätt innebär det att man rengör tänderna och det som finns runt omkring. Siwak är en rekommenderad handling som används vid alla tillfällen men vid vissa tillfällen poängteras den att användas mer. Dessa tillfällen är;
 • vid lång tystnad eller om man inte har ätit på länge
 • om man äter något som ger en dålig andedräkt, tex vitlök
 • när man vaknar upp, för profeten brukade vakna och använda siwak direkt. Detta har återberättats av Muslim och al- Bukhariyy.
 • när man ska be, oavsett om man ska be sunnah eller be de obligatoriska bönerna. Om man ska be begravningsbönen är det även rekommenderat att använda siwaak innan.

 

Profeten sade vad som betyder:

 "att utföra två bönecyklar efter att ha använt siwak är mer belönande än att be 70 bönecyklar utan att ha använt siwak."

 

Profeten har även sagt vad som betyder:

"om jag inte hade fruktat för denna nation att det skulle vara en svårighet för dem, hade jag beordrat dem att använda siwak inför bönen."

 
 Att använda en träpinne från Araak trädet är bättre än att använda träpinnar från andra träd. Men om man ej finner från Araak trädet kan man använda från palmträdet eller annat träd som har god lukt.
 

Fördelarna med siwak

 Bland dess fördelarna är:
 
 • tar bort dålig andedräkt
 • förebygger karies och stärker tänderna
 • gör tänderna vitare och tar bort de gula fläckarna
 • förbättrar och stärker tandköttet
 • ger belöningar
 • hjälper en att uttala de arabiska bokstäverna korrekt, från dess artikulations punkter. Därför är det rekommenderat att använda as- Siwaak innan man reciterar Koranen
 • påminner en vid dödsbädden att säga trosbekännelsen
 
Många av följeslagarna var så fattiga att de inte hade fickor så de brukade lägga siwak bakom örat. Trots deras fattigdom var de väldigt måna om att följa profetens fotspår.
 
Må Allah låta oss följa i profetens fotspår och acceptera våra handlingar.