Att äta enligt sunnah

Att äta enligt sunnah

Att äta enligt sunnah är en belönande handling om man upprättar intentionen att göra det för Guds skull. Nedan följer några punkter om "matens sunnah" och hur profeten brukade äta.

Att göra innan man äter

 • Tvätta händerna.
 • Börja med att säga "Bismillāh" det vill säga I Guds namn (och det betyder att "I Guds namn påbörjar jag min handling för att erhålla välsignelse i det).
 • Sitta på golvet.

Att äta enligt sunnah

 • Börja med maten närmast din tallrik.

Profeten gillade pumpa. Han satt en gång med en följeslagare och de skulle dela på ett gemensamt fat, men pumpan låg inte på profetens sida av fatet. De började äta och profeten sträckte aldrig fram sin hand för att ta från pumpan som låg längre bort från honom. Så denna följeslagare visste att profeten gillade pumpa så han tog pumpan och la den på profetens sida av fatet och då åt profeten.

 • Använd endast din högra hand.
 • Ät med tre fingrar- tummen, pek- och långfingret.
 • Ät i gemenskap och ur ett och samma fat.
 • Uppskatta den Halal mat som du har och avstå från att kritisera Halal maten som du har fått.

Profeten sade vad som betyder: Jag har blivit sänd för att fullborda god moral.Och sannerligen gjorde han det. Han kritiserade aldrig den mat han fick serverad. Om han inte gillade maten så lät han det stå kvar. En gång gick profeten och en följeslagare för att besöka ett folk som nyligen blivit muslimer. Så de lade fram ett kött från ett djur som man finner i öken. Profeten rörde aldrig maten och följeslagaren frågade; är detta kött haram (förbjudet). Då sa profeten nej. Så följeslagaren tog tallriken närmare sig och började äta.

 • Ät inte för mycket; äta med måtta.
 • Slösa inte mat.

 

Att göra efter att man har ätit

 • Slicka sina fingrar när man är klar med maten.
 • Tacka Allāh och var tacksam för det du har fått.
 • Skölja munnen.

 

Det finns flera hadiths som är kopplade till mat. Profeten, må Gud upphöja hans rang, sade vad som betyder: en måltid för en är en måltid för två, en måltid för två är en måltid för tre och en måltid för tre är en måltid för fyra. Det betyder att man ska dela med sig.

Profeten sade även vad som betyder; Undvik elden även om det innebär att ni ska ge en liten del av en dadel. Profeten delade mycket med sig och mest under fastemånaden Ramadan.

At -Tirmidhy har återberättade en hadith där profeten sade vad som betyder: I Paradiset finns det rum som är genomskinliga. En främling frågade Oh Guds sändebud, till vem tillhör dessa rum? Då sa profeten, till de som talar gott, och ger mat till andra, och utför fasta kontinuerligt och ber på nätterna medan andra sover. Så de som kombinerar dessa vanor, bland dessa att dela med sig av sin mat, är närmare att nå Guds förlåtelse än andra.

Att äta utmed det profeten gjorde och följa hans vägledning är mycket enkelt och något som vi  kan utföra varje gång vi äter. När vi äter enligt profetens sunnah, må Allāh upphöja hans rang, finns alltså möjlighet att erhålla massor av belöningar och välsignelser genom att helt enkelt äta! Så låt oss följa hans spår och ha honom som förebild. Allāh säger vad som betyder: Ni har sannerligen i Guds Sändebud en exemplarisk förebild till den som minns Allāh mycket och längtar till livet Hädanefter.