Arafah dagen

Publicerat den
Arafah dgen den bästa dagen på året

Arafah dagen är den bästa dagen på hela året som infaller den 9:e av dhul Hijjah. Men den bästa natten på året är Laylatul Qadr. Utöver det, vad gäller veckodagar är den bästa dagen i veckan fredag. Profeten må Allah upphöja hans rang sa: “den bästa dagen på året är dagen av Arafah”. ‎Återberättat av […]

Tarawih

Publicerat den
Tarawih

Tarawih bönen är vad denna artikel kommer att handla om, ett ytterst aktuellt ämne då vi befinner oss i den välsignade månaden Ramadan där muslimerna brukar be tillsammans Tarawih bönen i samling. Varje natt av Ramadan rekommenderas det att utföra rekommenderade böner efter ^ Isha-bönen (kvällsbönen). Det kallas Qiyam av Ramadan-bönen. Det är även känt […]

^Ashura’ den 10:e av MuHarram

Publicerat den
^Ashura’ den 10:e av MuHarram

^Ashura´den 10:e av MuHarram – bakgrundsfakta Det islamiska året, hijra, startar med månaden MuHarram. Den 10:e dagen av MuHarram är känd under namnet ^Ashura´, vilket betyder “den tionde” på arabiska. Här kan du läsa mer om den islamiska kalender. Imam Muslim återberättade via Abu Hurayra att profeten sade:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: […]

Surat al Qadr

Publicerat den
laylatul qadr

Surat al Qadr är ett kapitel i Koranen som är artikelns huvudämne. Nedan kommer vi gå igenom kapitlet vers för vers och ge dess tolkning. Natten av al-Qadr är en ärbar natt i Ramadan. Det är natten av storhet. I den sändes den stora boken, Koranen ner. Varje år när Laylatul Qadr inträffar så sänder […]

Gärningar som föredras att göra i Ramadan

Publicerat den

Gärningar som föredras att göra i Ramadan är artikelns ämne. Att bryta ens fasta med en dadel Via Anas att profeten, må Allahs upphöja hans rang sa: كان رسولُ الله يُفْطِرُ قبل أن يُصَلّـِىَ على رُطَبَاتٍ. فإنْ لم تَكُنْ رُطَباتٌ فَتُمَيْراتٍ. فإنْ لم تكنْ تميراتٌ حَسَا حَسَواتٍ مِن ماءٍ. رواه أبو داود والترمذى وقال حديث […]

Bestämma början av Ramadan

Publicerat den
BESTÄMMA BÖRJAN AV RAMADAN

Att bestämma början av Ramadan är den fråga som vi valt att fokusera på i denna artikel. Vi går direkt rakt på saken och säger att man ska observera nymånens tändning och inte förlita sig på några astronomiska kalkyleringar. Vi vet att den islamiska månaden är 29 eller 30 dagar. Efter solnedgången  den 29:e av […]

Laylatul Qadr

Publicerat den
Laylatul Qadr

Laylatul Qadr Laylatul Qadr är en högt ärbar natt i den välsignade månaden Ramadan. Den betyder “Natten av Storhet” (en definition men det finns fler) och är den bästa natten på året. Under denna natt blev ängeln Gabriel beordrad att föra ner hela Koranen från Den Bevarade Tavlan till Baytul ^izza i första himlen. Allah […]

Ramadan

Publicerat den
Ramadan

Att fasta Ramadan månad är en av de bästa form av dyrkan muslimen kan utföra. Däri ligger en stor belöning såsom Imam al-Bukhariyy återberättade i en Qudsiyy hadith att profeten sade att Allah sade: كُلُّ حَسَنة بعشْرِ أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيّام فإنَّهُ لى و أنا أجزي بِه vilket betyder: <<Belöningen för varje god […]

Vi välkomnar hajj säsongen

Publicerat den
Hajj säsongen

Sannerligen, det ärade och välsignade Ka^bah är det första huset och moské som byggdes på denna jord, och profeten Adam var den första som byggde den. Under profeten Nuhs (Noak) tid kollapsade Ka^bah under den översvämning som hade täckt hela jordklotet.  Ka^bah är i mitten av jordens yta och ovanför det, i den 7:e himlen, […]

Israa´och Mi^raaj

Publicerat den
israa och miraaj

Israa´och Mi^raaj – Nattresan och Himmelsfärden Allah sände profeterna som en nåd till slavarna och stöttade dem med mirakel som ett bevis för deras ärlighet i det dem sade. Av alla profeter så var vår profet, Muhammad, den som var välsignad med flest mirakel. Israa’ och Mi^raaj (sv. Nattresan och Himmelsfärden) är bland många av […]

Lögner om profeten vid Mawlid

Publicerat den
Lögner om profeten vid Mawlid

  Lögner om profeten vid Mawlid är utspridda. Var varnade från de lögner som läses upp under Mawlid om Profeten Muhammad. Imam Ahmad (i sin Musnad) och Ibn Hibban (i sin Sahih) berättade att ^Umar Ibn al-Khattab sade, “Allahs Sändebud sade:<< لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله >> Detta […]

Mawlid

Publicerat den
mawlid

  Just nu, medan vi skriver denna artikel befinner vi oss i Rabi^ul awwal. Den månaden som vår mästare profeten Muhammad föddes i. Varje år den 12:e av månaden Rabi^ ul-‘Awwal ärar muslimerna världen runt ett ärat och glorifierat minne, nämligen minnet av profeten Muhammads födelse, mawlid, sallAllahu ^alayhi wa sallam. Varje ärlig muslim deltar i firandet […]

Profetens hijra

Publicerat den

Profetens hijra vad är det? Profeten Muhammads migration från Mecka till Medina är känd under namnet Hijra. Profetens hijra handlade inte om att rymma ifrån att bli mördad, inte heller handlade det om rädslan eller om att dra sig tillbaka från att beordra det som var rätt och förbjuda det som var fel. Hijra utfördes på […]