Vad hände med den som hatade ^Aliyy?

Vad hände med den som baktalade imam ^Aliyy?

Under tiden för ‘Umayyad ledarskapet, förbannade en man imam ^Aliyy. Han var i Al-Madeenah, på en plats som kallas AHjaaru-z-Zayt. Han red på ett djur och tilltalade folket genom att baktala ^Aliyy.

Bild med text ”Vad hände med den som baktalade imam ^Aliyy”?

En av de stora följeslagarna såg folket samlat sig runt denne man. Han frågade: “Vad är det med den här personen?; Vad säger han?; Varför samlas folket?” Folket sa till honom att han pratar dåligt om ^Aliyy Ibn Abi Taalib. Denna följeslagare var Sa^d Ibn Abi Waqqaas, raDiyallaahu ^anhu, en av de tio följeslagare till vilka profeten ^alayhis-salaatu was-salaam gav de goda nyheterna att de kommer att erhålla paradiset.

Denna följeslagare, Sa^d, kom nära den mannen som talade illa om ^Aliyy och sa till honom: “Varför förbannar och föraktar du Aliyy? Vet du inte att han var den första som omfamnade Islam (efter profeten MuHammads kallelse till Islam)? Vet du inte att han var make till profetens dotter; och att han var profetens svärson? Vet du inte att profeten brukade ge honom sin fana? vet du inte? vet du inte?..

Sa^d ibn Abi Waqqas du^aa’

Följeslagaren började nämna ^Aliyys förtjänster och sedan sa han, ”Oh Allah, om den här mannen förbannar en waliyy, en person bland awliyaa’, så innan denna sammankomsts slut, visa folket tecken på Din Makt” vilket betyder “straffa den här mannen; visa ett tecken på straff.”

Omedelbart efter att han gjort klart denna du^aa’ rörde sig djuret som mannen satt på på ett sätt så att mannen föll av djuret. Hans huvud träffade en sten och den delades och han dog omedelbart.

Bild med text om den som tar awliyya’ till fiender.

Om imam ^Aliyy som var en sådan god människa blev baktalad och hatad, hur är det inte då med oss som har många brister? Vi kommer att bli bemöta av människor på olika sätt, oavsett hur vänliga vi än är och hur mycket vi än ställer upp för dem. Ingen bland oss ​​kan tillfredsställa alla människor.

Vad hände med den som baktalade imam an-Nawawi?

An-Nawawiyy, även om han var känd och folk respekterade honom, fanns det en lärd, d.v.s. en kunnig person, som hatade honom. Han brukade alltid prata om imam an-Nawawi för att skada honom.

Den här mannen dog senare. Efter att han dog kom ett djur, ett djur som liknade en katt, och det bet av den mannens tunga och gick iväg med det. Det är tecken.

Den smarta personen drar nytta av dessa tecken.