Varning för att smäda Allah

Publicerat den
varning för att smäda Allah

Kära muslimska syskon, tungan är en stor gåva som vi bör tacka vår Herre för. Vi borde tacka Allah genom att upprätthålla den obligatoriska tacksamheten. Men vad är den obligatoriska tacksamheten? Det är att avhålla sig från att använda sina gåvor i det som Allah har förbjudit. Och de flesta människor är inte tacksamma för […]

Istighfaar- att söka förlåtelse

Publicerat den
Istighfaar

En Sheikh sade att: “Den som utför istighfaar för de troende männen och de troende kvinnorna varje dag 27 gånger kommer vara bland de som får sin du^aa’ (bön) accepterad. Men för att erhålla hemligheterna bakom denna handling så ska en person göra detta varje dag. Att söka förlåtelse för de troende kan göras genom […]

Guds attribut

Publicerat den
Guds attribut

Guds attribut eller egenskaper är det ämne som kommer att behandlas i denna artikel. Det är den absoluta grunden i Islam att ha den korrekta kännedomen om Skaparen för att muslimens dyrkan ska vara giltig. Därför måste muslimen känna till vilka egenskaper som passar Allah och vilka egenskaper som är omöjliga för Honom att tillskrivas […]

Älska för din bror det du älskar för dig själv

Publicerat den
Älska för din bror det du älskar för dig själv

Syskon i IslamÄlska för din bror det du älskar för dig själv är ett känt uttalande av profeten Muhammad, må Allah höja hans rang. Allah har givit muslimerna titeln av brödraskap mellan varandra för att de är bundna till varandra via religionen och tron. Och denna relation är den starkaste av alla relationer. Tänk inte illa […]

Islamisk grundtro

Publicerat den
islamisk grundtro

All tacksamhet tillkommer Allah som har ärat de kunniga i religionen med att inneha en djup kunskap i Tawhid och i Islamisk troslära, och Som hjälpte dem att framgångsrikt slå ner varje missuppfattning och falskheter som de vilseledda innovatörerna kom med till de okunniga. Må Allah höja rangen för vår älskade profet, Muhammad, den som […]

Allahs Vilja

Publicerat den
Vilja

Allahs Vilja En av Allahs egenskaper är Vilja och det är genom denna egenskap som Allah bland annat ger människan hans egenskaper. Till exempel kan Allahs Vilja vara att någon är blind medan en annan inte är det. Med denna egenskap förser Allah skapelserna med egenskaper och attribut såsom längd, form, bredd och djup och så […]

Ordet nur

Publicerat den
Ordet nur

Ordet Nur och Ljus förtydligas i detta inlägg. Ordet Nur enligt det arabiska språket kan betyda Ljus eller Vägledning. Men när den appliceras till Allah eller till Profeten eller till Koranen så betyder ordet nur vägledning och inte ett abstrakt ljus (som till exempelvis ljuset från solen).Nur = vägledning (Hidayah) Allahs Nur = Vägledning från […]

Allahs egenskaper

Publicerat den
Guds egenskaper

Guds egenskaper är många. Enligt konsensus av de kunniga i religion måste varje ansvarig muslim känna till 13 av Guds egenskaper (den ansvariga personen är den som nått puberteten, som är frisk i sinnet och som har hört talats om Islams budskap “det finns ingen Gudom utom Allah, och Mohammad är Allahs sändebud”). Om man inte […]