En resa till Medina del 2

En resa till Medina del 2

Medina är den upplysta staden som vi fortsätter att skriva om. Ni kan se denna artikel som en guide för vilka sevärdheter och platser ni kan besöka. I denna del nämner vi profetens moské i Medina.

Medina profetens moské
Profetens moské i den upplysta staden Medina.

Profetens moské i Medina

Allah sade i Suratun-Nisa’, Ayah 64:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Versen betyder: “När de är orättvisa mot sig själva, och kommer till dig och ber Allah om förlåtelse, och Sändebudet ber om förlåtelse för dem, kommer Allah att förlåta dem och förbarma sig över dem”,

Profetens moské i Medina kallas för Masjid al Nabawi på arabiska.

Bevis 1 om tillåtelsen att besöka moskén

Det råder konsensus bland de lärda att det är sunnah att besöka profetens grav, sallallahu ^alayhi wa sallam. Detta både för den som bor i Medina och den som reser dit i syfte att besöka profetens grav.  Att besöka profetens grav anses vara en stor lydnadshandling. Detta är en konsensus som både Qadi ^Iyad och Imam an-Nawawi har berättat om.

Beviset finner vi i bland annat denna hadith återberättad av Daraqutniyy och al-Haafedh as-Subqiyy där profeten säger:

{ من زارَ قبري وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتي }

رواهُ الدّارَقُطْنيُّ وقَوَّاهُ الحافِظُ السُّبكي

Denna hadith betyder: “Den som besöker min grav kommer att få min förbön”.

Det är sunnah för besökaren att också ha för avsikt att resa för att be i profetens moské. Den som reser till Medina för detta ändamål bör i sitt hjärta komma ihåg den stora äran av staden. Detta då det är den bästa staden efter Mecka. Men även för att den bästa av alla skapelser är begraven där.

Besökaren bör be Allah att gynna honom från detta besök. Det är sunnah att utföra reningsbadet (ghusl) innan man går in i Medina och att bära sina renaste kläder.

Bevis 2 om tillåtelsen att besöka moskén

Ett annat bevis är när profeten, sallallahu ^alayhi wa sallam, säger vad som betyder:

Profeten ^Isa (Jesus) ska komma ner från den (andra) himlen till jorden och styra jorden rättvist. Dessutom kommer han att ta en väg mellan två berg för att göra Hajj eller ^Umrah och komma till min grav. Han kommer att säga: As-Salamu^alaykum till mig och jag ska svara honom.”

Denna hadith återberättad av al-Hakim och Abu Dawudat-Tayalisiyy. Al Hakim, hafidh adh-Dhahabiyy och andra klassade det som en sahih hadith. Denna hadith bevisar att det inte är synd att resa för att besöka profetens grav, sallallahu ^alayhi wa sallam.

Tvärtom, detta är vad profeten ^Isa kommer att göra. Med detta är det mycket tydligt att ingen vikt bör ges åt de som har avvikande åsikter om tillåtelsen av att besöka profetens grav. 

Att säga när man går in i profetens moské

När man går in i profetens moské säger man ord på arabiska vars betydelse är följande:

Jag går in i Allahs namn. Prisad vare Honom.

Oh Allah, höj rangen för profeten MuHammad och hans ädla släkt och skydda hans nation från det som han fruktar för dem.

Oh Allah, förlåt mina synder.

Öppna för mig Din barmhärtighets portar (vägled mig till de sätt på vilka jag kan erhålla Din Nåd).

Man går in i moskén med sin högra fot och går ut med sin vänstra. Man går in i moskén med avsikten att gå till Rawdah (Rawdah är området mellan profetens grav, Sallallahu u ^alayhi wa sallam, och hans predikstol (mimbar), Därefter gör man Tahiyyatul Masjid bredvid mimbaren genom att be två sunnah bönecyklar. Detta för att hälsa moskéen. 

Att säga vid profetens grav

Efter att ha gjort Tahiyyatul Masjid står man artigt vänd mot profetens grav ungefär fyra *alnar bort från väggen, sänker blicken och fyller sitt hjärta med kärlek och respekt för profeten.

Därefter säger man med en medelhög röst: As-Salamu^alayka ya Rasulallah; as-salamu^alayka ya Nabiyyallah och liknande. Sen gör man as-salah ^alan-Nabiyy.

Efteråt går man ungefär en aln till höger och säger as-salamu ^alayka ya Aba Bakrinis-Siddiq, sedan ytterligare en aln till höger och säger as-salamu ^alayka ya ^Umaral-Faruq. Detta då profetens grav är mittemellan Abu Bakrs och ^Umars grav, må Allah acceptera deras gärningar.

Sedan går man till där man först stod och gör du^a’ att fråga Allah genom profeten.

Man står inför Qiblah och gör du^a’ för sig själv och för vem man vill. Om någon begärde av en att förmedla sin salam (hälsning) till profeten, säger man: Oh Allahs profet, den och den vill sända sina häslningar till dig.

Här kan du ta del av en text på engelska som förklarar ännu mer vad man kan säga vid profetens grav.

Till sist prisar vi Allah, världarnas Herre. Må Allah ge oss förmågan att utföra Hajj och ^umrah och besöka vår älskade profet, frid vare med honom.

*1 aln är lika med 59,38 cm, 4 alnar är 237,52 cm.