Ramadan

Ramadan

Att fasta Ramadan månad är en av de bästa form av dyrkan muslimen kan utföra. Däri ligger en stor belöning såsom Imam al-Bukhariyy återberättade i en Qudsiyy hadith att profeten sade att Allah sade:

كُلُّ حَسَنة بعشْرِ أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيّام فإنَّهُ لى و أنا أجزي بِه

vilket betyder: <<Belöningen för varje god gärning är multiplicerad med tio upp till 700 gånger- utom den goda gärningen av att fasta- som görs ofta med uppriktighet- den kommer att multipliceras så många gånger som Gud vill.>>

 

En muslim med goda egenskaper välkomna Ramadan med glädje och sprida denna glädjen till sin familj och sina vänner. Även om det innebär att man går emot sin lust som vanligtvis dras till att äta och dricka, så ska man tänka på den godhet och belöning som tillkommer med dessa uppoffringar. Tänk er att en av Paradisets portar, Ar-Rayyan, är till för just de muslimer som fastade i denna värld. På Domedagen kommer denna port att öppnas, och de som brukade fasta i lydnad till Allah kommer att kallas genom denna port. Sedan när ar-Rayyan stängs kommer ingen mer att träda in genom den.

Månaden Ramadan är den 9:e månaden i den Islamiska kalendern och det är den bästa månaden på hela året som även har den bästa natten på året, natten av Laylatul Qadr (Storhetens natt). Just Ramadan kallas även för "Shahrol Qur´aan" vilket betyder "Koranens månad". Det var denna natt som Koranen kopierades från den Bevarade Tavlan och bringades ner av ängeln Jibril till Baytual ^izza som finns i den första himlen. Dagen därpå uppenbarade ängeln Jibril de första Koranverserna till profeten MuHammad, och detta var alltså starten på profetens profetia. Varje år på natten av Qadr stiger många änglar och nåd ner till jorden. All denna godhet som genomsyrar månaden gör den mubaarak, välsignad.

Profeten, må Allah upphöja hans rang, berättade för oss att det är den månaden då Paradisets portar är öppna medan Helvetets portar är stängda och att de stora djävlarna är fastkedjade. Så  grip tag om denna möjlighet och arbeta på dig själv att bli mer rättfärdig.

 

Obligationen av Ramadan

Laylatul Qadr är inte specifik för vår nation men vad som däremot är specifik för vår nation är att Allah vägledde oss att få kännedom om att Ramadan är månaden av fasta. Så att fasta var en obligation för tidigare nationer men att just fasta månaden av Ramadan är något specifikt för profeten Muhammads nation.

När blev det en obligation för muslimerna att fasta Ramadan? Att fasta Ramadan blev en obligation för muslimerna det andra året efter profetens emigration till Medinah. Och profeten, må Allah upphöja hans rang, hann själv fasta Ramadan i 9 år innan han dog.

Obligationen av att fasta Ramadan bekräftas i Koranen och i profetens uttalanden. Allah säger i vers 183 av Surat al-Baqarah:

ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
vilket betyder: [ Oh ni som tror, att fasta är obligatoriskt för er liksom det var för nationerna innan er- detta för att hjälpa er att bli rättfärdiga.]

Dessutom sade profeten Muhammad i ett känt uttalande som heter hadith Jibril, att fastan är bland de fem viktigaste fundamenten i Islam. Denna hadith är återberättad av al-Bukhariyy och Muslim. Ängeln Jibril kom till Profeten, må Allah upphöja hans rang, och bad profeten informera honom om Islam. Profeten svarade:

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
vilket betyder: <Islam är att bevittna att det finns ingen annan Gudom än Allah och att Muhammad är Allahs Sändebud, att uträtta bönen, att betala allmosan (al zakah), att fasta Ramadan, och att utföra pilgrimsfärden om man kan >

 

Bestämma början av Ramadan

Det är viktigt att inte fastställa Ramadans start förrän natten till den 29:e av månaden Sha^baan, den månad vi befinner oss i nu. Efter Sha^baan kommer Ramadan. I Islam fastställer man starten på en ny månad genom att man efter solnedgången observerar nymånen med BLOTTA ÖGAT i den västra horisonten. Ser man en nymåne natten till den 29:e sha^baan då fastställer muslimerna att Ramadan startar dagen därpå. Om inte nymånen skådas med ögat så fullföljer man 30 dagar av Sha^baan och därefter är det Ramadan. Profeten må Allah höja hans rang sade i en hadith:

لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

Vilket betyder: "Fasta inte en eller två dagar före Ramadan. Starta månaden när ni ser nymånen. Om ni förhindras från att se den, fullfölj 30 dagar av Sha^baan."

 

Det finns inget annat sätt att fastslå början på en månad då profeten har givit oss en tydlig hadith i hur vi ska gå tillväga. Och detta råder det konsensus om bland de muslimska lärda. Och när det finns en tydlig hadith från profeten i en viss fråga då tas det ingen hänsyn till någon sheikhs egna ansträngning (ishtihaad) i den frågan.

Så den 29:e Sha^ban, direkt efter solnedgång, tittar muslimerna mot den västra horisonten. Om nymånen synliggörs är det Ramadan dagen därpå. Om inte nymånen syns på grund av till exempelvis moln så ska nästkommande dag beräknas vara den 30:e Sha^baan. Och dagen efter denna är då den 1:a Ramadan.

En muslimsk domare, Qaadi, bekräftar början av Ramadan om en ärlig muslim vars vittnesmål är accepterad av domaren, bekräftar att han sett nymånen. Vem är den muslimen vars vittnesmål accepteras? Den muslimen ska uppfylla följande villkor;

  • det ska vara en Muslim,
  • en man
  • ha uppnått puberteten
  • är fri
  • inte begår stora synder
  • inte har små synder som överskrider lydnadshandlingarna
  • en som håller sig till den etik och moral av människor från hans klass.

Så om en människa inte uppfyller dessa villkor då kan inte domaren acceptera vittnesmålet. I en hadith återberättad av Abu Dawud sade ^Abdullah Ibn ^Umar att han berättade till profeten, må Allah upphöja hans rang, att han skådade nymånen, så profeten, må Allah upphöja hans rang, fastade dagen därpå och beordrade dem andra att fasta. ^Abdullah ibn ^Omar var med andra ord en sådan person vars vittnesmål var accepterad, en ädel följeslagare. Han uppfyllde alla de villkor som var listade ovan.

Innan vi avslutar denna artikel är det värt att lyfta fram vikten av att hålla sig till profeten hadith om att observera med blotta ögat nymånen för att fastställa början av en månad. Imam Ahmad återberättade i sin Musnad att profeten, må Allah upphöja hans rang, sade:

إنَّا أُمَّةٌ أُمّـِيَّةٌ لا نكتُب ولا نَحْسُبُ، الشهرُ هكذا وهكذا

Denna hadith betyder: <Vi är en nation som inte förlitar oss på skrivelser och beräkningar för att bestämma starten av en månad. Månaden är antingen 29 eller 30 dagar>

Därför är användandet av astronomiska beräkningar för att beräkna starten av en månaden inte förenligt med profetens uttalande. Dessutom är det avancerat att använda sådana beräkningar vars kunskap inte besitts av många medan vilken muslim som helst med frisk syn kan observera nymånen. Gör det enkelt, håll er till profetens uttalanden för att inte splittra den muslimska nationen.

Slutligen ber vi Allah att möjliggöra för oss att nå den välsignade månaden Ramadan och acceptera våra goda gärningar.