Laylatul Qadr

Laylatul Qadr

Laylatul Qadr

Laylatul Qadr är en högt ärbar natt i den välsignade månaden Ramadan. Den betyder “Natten av Storhet” (en definition men det finns fler) och är den bästa natten på året. Under denna natt blev ängeln Gabriel beordrad att föra ner hela Koranen från Den Bevarade Tavlan till Baytul ^izza i första himlen.

Allah sade i suratol Qadr vers 1:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Versen betyder: Hela Koranen sändes ner i dess helhet under al-Qadr natten.

Allah sade suratul Hijr vers 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - 15:9

Versen betyder: "Allah uppenbarade Koranen och kommer att bevara den."

Hela Koranen kommer att vara bevarad ända till Domedagen. Ingen kan författa något som Koranen eller ändra på den. Det fanns icke muslimer som försökte skriva något som skulle liknade koranens stil. Men de var helt maktlösa att göra det. Den som förstår arabiska inser snabbt Koranens skönhet.

Den första dagen efter att Koranen fördes ner till första himlen uppenbarade ängeln Gabriel 5 verser från Koranen från Suratul-^Alaq till profeten och detta var början på profetens profetia. Då var profeten 40 år gammal och befann sig i Mecka i Hira' grottan för att dyrka Allah. Jibril sade till profeten Iqra' (vilket betyder "läs") varpå profeten svarade "jag kan inte läsa". Det finns en visdom bakom varför profeten ej kunde läsa och skriva. Och det är att ingen skulle anklaga honom för att det han sade var något han hade läst från de tidigare böckerna, speciellt när han skulle berätta om de tidigare generationerna. När det kommer till vanliga människor innebär det något negativt att inte kunna läsa och skriva. Men när det kommer till profeten MuHammad anses inte detta vara något dåligt. Tvärtom var det ett tecken på hans ärlighet och att det han sade var en uppenbarelse från Allah.

 

När inträffar Laylatul Qadr?

Det är nämnt i en hadith:

عن واثلة بن الأسقع عن النبىّ  قال: ”أُنزِلت التوراةُ لستٍّ مَضَيْنَ من رَمَضانَ، وأُنزل الإنجيلُ لثلاثَ عشرةَ خَلَتْ من رمضانَ، وأُنزل الزَّبُورُ لثمان عشرةَ خَلَتْ من رمضان، وأُنزلَ القرءانُ لأَربعٍ وعِشْرينَ خَلَتْ من رمضانَ.“

Denna hadith ger betydelsen: Att (den oförändrade) Toran  sändes ner till Jorden den 6:e natten av Ramadan och (den oförändrade) Bibeln den 13:e natten av Ramadan och Koranen den 24:e natten av Ramadan.

Denna hadith informerar oss att Koranen sändes ner den 24:e natten av Ramadan under Laylatul Qadr. Det är inte säkerställt att Laylatul Qadr infaller varje Ramadan dn 27:e eller den 29:e av Ramadan- men mest sannolikt. 

Profeten sade:

روى البخارىّ عن ابن عباس أنَّ رسولَ الله  قال: ”الْتَمِسُوها فى العَشْرِ الأَواخِرِ من رَمَضَانَ.“

Denna hadith som är återberättad av al Bukhariy via Ibn ^Abbas, ger betydelsen:  "Sök den de tio sista nätterna av Ramadan". Så mest sannolikt är att Laylatul Qadr infaller de 10 sista dagarna av Ramadan. Visdomen bakom att inte veta exakt datum är att muslimerna ska anstränga sig genom alla nätter i Ramadan och arbeta med dyrkan. Koranen uppenbarades för profeten i sin helhet under 23 år.  

 

Den höga statusen av Laylatul Qadr


وَما أَدْرَيـكَ ما لَيْلةُ القَدْرِ
Vers 2 av suratol Qadr betyder:  Natten av Qadr innehar en högstatus. 

 وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

Vers 3 av suratol Qadr betyder: Att utföra goda gärningar denna natt är bättre än att göra dem i 1000 månader (som inte har denna natt).

Om man ska räkna hur många år 1000 månader är så är det cirka 83.3 år.  Så detta gäller att verkligen ta vara på varje natt av Ramadan för att ta del av denna enorma välsignelse. Natten av Qadr har tecken. Bland dess tecken är att se ett ljus som inte liknar ljuset av solen, månen eller elektriciteten.  Andra har sett att träd gör sujud (faller ner mot marken med pannan). Eller att solen stiger på morgonen med ett mjukt ljus, eller att höra änglarnas röster oh skaka hand med dem, eller att se dem i deras orginella skepnad med vingar. Att se något av dessa tecken innebär att man har upplevt Laylatul Qadr. Att se det i en dröm indikerar på något gott. Men att se detta i verkligheten är bättre. Den som inte ser den, men som har arbetat med dyrkan denna natt kommer av dess välsignelser att få belöning för att ha dyrkat Allah för den natten.   

Profeten sade:

عن أبى هُرَيرةَ رضى اللهُ عنه عن النبىّ  قال: ”مَنْ قامَ لَيلةَ القَدْرِ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.“ رواه البخارىّ ومسلم

Denna hadith ger betydelsen: Den som ber på Natten av Qadr med tro och sökandes efter belöningar från Allah, kommer hans gamla (små) synder att vara förlåtna.  

För att få denna enorma belöning kan man be lite eller mycket under denna natt. Att göra  du^a’ (be till Gud om någonting) när man ser dess tecken så kommer det man frågor om att gå i uppfyllelse med Guds Vilja. 

I en hadith säger profeten, må Allah upphöja hans rang: 

يُروَى عن رسول الله  أنه قال: ”إذا كانتْ ليلةُ القَدرِ نَزَلَ جِبريلُ فى كَبْكَبَةٍ من الملَــئكةِ يُصَلُّون ويُسَلّـِمون على كلّ عبدٍ قائمٍ أو قاعِدٍ يَذْكُرُ اللهَ فيََنزِلون مِن لَدُنْ غُروبِ الشَّمسِ إلى طلوعِ الفَجْرِ.“ رواه السيوطىّ فى الجامع الكبير.

Denna hadith ger betydelsen: På Natten av Qadr, kommer Jibril ner med en grupp av änglar, de kommer att be till Gud för varje muslim som är i bön eller som sitter och gör dhikr; de kommer ner från solnedgång ända tills Gryningen (Fadjr) synliggörs." Återberättat av   As-Suyutiyy i al-Jaami^al Kabiir. 
Så denna natt innehåller en hel del godhet och välsignelser för den bedjande muslimen.

 

Vilka tecken ser man under Laylatul Qadr?

Bland dess tecken är att:

  • se ett ljus som Gud skapar som inte liknar solens/månens/ elekticitetens ljus.
  • se träd göra sujud.
  • solen stiger upp på morgonen med ett svagt ljus.
  • höra änglarnas röster och skaka hand med dem eller att se dem i deras originella skepnad med många vingar.

Att se några av dessa tecken indikerar att man har fått bevittna den natten. Att se det i ens dröm indikerar på något gott men det är inte samma sak som att uppleva den i verklighet. Den som inte ser den i verklighet eller i sin dröm men ändå är aktiv med att be och lyda Allah den natten kommer att få ta del av dess välsignelser. Detta är belöningen för att ha dyrkat Allah under den natten. Profeten, må allah upphöja hans rang sade:

عن أبى هُرَيرةَ رضى اللهُ عنه عن النبىّ  قال: ”مَنْ قامَ لَيلةَ القَدْرِ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.“ رواه البخارىّ ومسلم

Vilket betyder:  Den som ber på Natten av Qadr med tro och sökandes efter belöning från Allah kommer få sina föregångna små synder förlåtna. Återberättat av al Bukhariyy och Muslim.

För att få denna belöning så ska man be, oavsett om det är flera eller få rak^aat (bönecyklar) man utför.  Har man missade obligatoriska böner (fard) att ta igen så tar man igen dem först.

 

Vad ska man säga om man bevittnar Laylatul Qadr?

Det är sagt att den som bevittnar denna natt och ber till Gud (gör en du^aa´) om någonting så är det ett tecken på att man kommer få sin bön uppfylld. Detta innebär inte att Gud ändrar sin Vilja. Förändring är omöjlig för Gud. Däremot innebär det att Gud har velat för mig att jag ska göra en du^aa´för att jag ska få min önskan igenom. Många muslimer har fått sina böner uppfyllda när de har gjort en vädjan denna välsignade natt. Och självklart om vi får bevittna denna natt så är det viktigaste för oss som muslimer att be om Paradiset för oss själva, för vår familj och för vår avkomma och att skydda oss från Helveteselden.  Be Gud om förlåtelse denna natt av Storhet.

^A’ishah frågade profeten om vad hon skulle säga om hon fick reda på att det var Laylatul Qadr. Han sa:

اللَهُمَّ إنكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عنّـِى.“ رواه الترمذىّ وقال: حديث حسن صحيح

Vilket betyder:  "Oh Allah, Du är Den Som förlåter en står mängd och Du accepterar förlåtelse, så förlåt mig". Återberättat av at-Tirmidhiyy.  

 

Profetens mest frekventa  du^aa’ i Ramadan var dock:

”رَبَّنا ءَاتِنَا فى الدُّنْيَا حَسَنَةً وفى الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذابَ النَّارِ.“

Vilket betyder:  Oh vår Herre, ge oss goda saker i detta liv och goda saker i livet Hädanefter och bevara oss från helveteseldens tortyr.


Må Allah välsigna oss med att uppleva Laylatul Qadr och möjliggöra för oss att be om vad som är till nytta för oss i detta liv och i livet hädanefter.