Profeterna

Allahs profeter

Allahs profeter

Profeternas egenskaper

Allahs profeter: I detta inlägg kan du lära dig mer om Allahs profeter samt profeternas egenskaper. Islam är religionen av alla profeter, från profeten Adam som var den första profeten till profeten Muhammad som var den sista profeten. Varje profet var given en ren och sann tro på Allah och de var även beskyddade från att avvika från religionen. Varje profet var en rättskaffens och en religiös Muslim som lydde Allahs order för att lära ut om deras religion.

Alla profeter samt deras följeslagare lärde ut att Allah existerar och att Han inte liknar någonting av sina skapelser. Allahs profeter lärde ut att Allah samt Allahs egenskaper alltid har existerat i evigheten och kommer alltid att existera. Varje profet förmedlade sanningsärligt Islams genuina läror till folket och profeterna hade mycket tålamod då de uppmanade folket att lyda Allah och att hålla sig borta från det syndfulla.

Genom sin Barmhärtighet, beskyddade Allah sina profeter från att hamna i vantro och i stora synder. Detta innebär att det är omöjligt för Allahs profeter att hamna i vantro genom att tro, säga eller göra något som får dem att träda ur religionen Islam. Likaså var profeterna skyddade från att inneha usla karaktärer. Därför var de skyddade från att hamna i små synder som innehåller någon form av uselhet som till exempelvis att sno en vinddruva eller att spana på kvinnor med lust.

Må Allah ge oss möjligheten att ära och glorifiera profeterna korrekt och beskriva dem med de attribut som passar dem och som är nämnda i religionen. Profeterna är de bästa av Allahs skapelser. De är "DE UTVALDA" bland människorna. Allah skickade profeterna till oss människor för att de skulle lära oss religionen som gynnar oss både i detta liv och i livet hädanefter.

Profeternas egenskaper var fina och de höll en hög moral. Bland deras höga moral är ärlighet, intelligens, pålitlighet, kyskhet och mod. Det betyder att ingen profet var en lögnare eller dum. När profeten Ibrahim sade om sin fru Sara "syster" framför en kung som brukade våldföra sig på gifta kvinnor så ljög han aldrig. Detta då profeten Ibrahim menade att Sara var hans syster i Islam. Ingen av dem var oärliga, ansvarslösa eller fega. När profeten Mohammad immigrerade från Mecka till Medinah så var det inte för att han var rädd för de vantrogna. Utan profetens immigration var en order från Allah. Profeten Musa lämnade Egypten i syfte att skydda sig själv från ondskan från den orättvise faraon och faraos arme. Profeten Musa begav sig mot Madyan (profeten Shu^aybs stad) till fots. Men man kallar inte detta för en feg handling då feghet är omöjligt för profeterna att tillskrivas med. Därför säger man inte att profeterna "flydde" då detta är en indikation på feghet. Profeterna var aldrig rädda att sprida sanningens ord trots att fiender befann sig runt omkring dem. Det är även omöjligt för profeterna att drabbas av något som gör att folket distanserar sig från dem. Det finns ett falskt rykte om profeten Ayob som påstår att det kom maskar från hans kropp och att han sa till masken "ät det från vad Allah har välsignat sig med" samtidigt som han tog masken och förde den mot sitt blod. Detta är en lögn och en smädelse mot profeten Ayob.

Allah har skickat profeterna till mänskligheten i det finaste skicket varav profeten Mohammad hade de bästa egenskaperna då han är den bästa skapelsen som Allah har skapat. Profeterna är vackra både till utseendet men även till det inre. Även deras röster var vackra. Dessutom är profeterna beskyddade från att hamna i galenskap. De är även beskyddade från att säga fel i de religiösa frågorna eller att deras tunga föregår deras tanke. Vad innebär att "tungan föregår en tanke"? Det betyder att om jag vill till exempelvis ropa till Kalle så ropar jag av misstag till Nils. Detta var profeterna alltså beskyddade ifrån så att folket inte skulle missuppfatta profeterna eller anklaga dem för att ljuga.

 Till profeternas egenskaper tillhör följande:
Ärlighet: de ljuger aldrig
Intelligens: de är inte dumma
Pålitlighet: de lurar aldrig
Kyskhet: de beter sig aldrig orent eller på ett icke anständigt sett
Mod: de är aldrig fega

Läs ett liknande inlägg om Allahs profeter

Och Allah vet bäst