Profeternas egenskaper

Profeternas egenskaper

Om profeternas egenskaper- vad som är möjligt samt omöjligt för dem

I Koranen, i Suratul-Ambiya' vers 68, framgår det att profeterna är de bästa av Allahs skapelser. De är de utvalda bland människorna. Allah har sänt dem för att de ska lära folket religionens angelägenheter som är till fördel för människorna i detta liv och i livet hädanefter.
Profeterna är attribuerade med hög moral och fin karaktäristiska.
Som muslim ska man känna till vilka egenskaper som är möjliga samt omöjliga för profeterna. Detta ingår i den obligatoriska kunskapen som varje ansvarig muslim inte får försumma.

Profeternas egenskaper kan sammanfattas kort;

• Ärlighet: de ljuger aldrig.
• Intelligens: de är inte dumma
• Pålitlighet: de är aldrig förrädiska
• Renhet: de beter sig aldrig orent eller oanständigt
• Mod: de är inte fega

Dessutom ska man veta att profeterna inte drabbas av något som får folk att distansera sig ifrån dem. De hamnar aldrig i vantro eller begår stora synder. Även små synder som innehåller uselhet, som till exempelvis att sno en vindruva, är omöjligt för dem. Mer över föregår aldrig deras tunga deras tanke.

Läs mer om profeterna i Islam och profeternas egenskaper