Allahs egenskaper

Guds egenskaper

Guds egenskaper är många. Enligt konsensus av de kunniga i religion måste varje ansvarig muslim känna till 13 av Guds egenskaper (den ansvariga personen är den som nått puberteten, som är frisk i sinnet och som har hört talats om Islams budskap "det finns ingen Gudom utom Allah, och Mohammad är Allahs sändebud"). Om man inte känner till dessa 13 av Guds egenskaper begår personen en enorm synd. Om man inte kan egenskaperna ordagrant är det tillräckligt att kunna betydelserna av dessa.

Grunden för den rätta tron är tron på att Gud existerar utan att likna någon eller något. Han är olik samtliga skapelser. Han liknar inte någon i universum på något sätt. Han liknar inte något abstrakt (ohandgripligt) ej heller liknar Han något konkret (handgripligt). Det konkreta är till exempelvis människor, sten och träd, saker som kan gripas med handen. Det abstrakta är det som inte kan gripas med handen som till exempelvis ljus och luft. Gud liknar varken det konkreta eller det abstrakta. Guds egenskaper har inte ett "hur" för att ett "hur" indikerar att något har en kropp, en skepnad eller en form. Man säger inte heller "bara Allah vet hur Han ser ut" då det indikerar falskt att Han faktiskt har en kropp.

Allah säger i suratul Shura:
{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}

Vilket betyder: Ingenting liknar Allah och Han är attribuerad med Hörsel och Syn.

Det är obligatoriskt att tro på Allah och att veta vad som är korrekt att attribuera Honom med.  Muslimer tillskriver Allah med det som Han själv har tillskrivit sig med.

Allah sade i Koranen i suratul Nahl:

{وَللهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ}

vilket betyder: Guds egenskaper liknar inte attributen av de andra (skapelserna).

 

Den som har fått kunskap om Gud på detta sätt är vetande om Gud. Den som inte har fått denna kunskap om Gud är ovetande om Gud. Vår mästare Imam ^Aliyy, må Allah vara nöjd med honom, sade:

من زعم أن الهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود

[Den som påstår att vår Gud är begränsad är ovetande om den tillbedjansvärda Skaparen.]

Det begränsade är det som har en mängd oavsett om den är liten eller stor. Det vill säga. att den som tror att Gud har en mängd, form, storlek eller skepnad är ovetande om sin Skapare.

 

Guds egenskaper som varje ansvarig måste känna till är följande tretton (13) e: Existens (al-Wujud), Han som är En (al-Wahdaniyyah), Evighet (al-Qidam), Oändlighet (al-Baqa'), Icke behov av andra (al-Qiyamu bin-Nafs),  , Makt (al-Qudrah), Vilja (al-Iradah), Kunskap (al-^Ilm), Liv (al-Hayah), Hörsel (as-Sam^), Syn (al-Basar), and Tal (al-Kalam) och Icke liknelse av skapelserna (al-mukhalafatu lil-hawadith).

 

1- Existens (al-Wujud): Det är obligatoriskt att tro på Guds eviga och oändliga existens. Allah sade i surat Ibrahim vers 10:

{أَفِي اللهِ شَكٌّ}

vilket betyder: [Det finns ingen tvekan i Allahs existens.]

 Guds existens är utan en början, utan ett slut och utan plats. Därför det som har en början och ett slut är det skapta.

 

2- Han som är En (al-Wahdaniyyah): Det är obligatoriskt att tro att Allah är En utan partner. Allah sade i Koranen:

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ}

vilket betyder: [Ha vetskap om att ingen är Gud förutom Allah.]

Allah är En i Sitt ego, i Sina egenskaper, och i Sina handlingar. Därav har Allah ingen jämbördig. Därför säger vi: "Allah är Skaparen och ingen annan är Skaparen utom Allah". Allah är En men inte som ett antal/ nummer, för att det som har antal är skapat.  Han är snarare En i Sin gudomlighet och i Sina egenskaper.

 

3- Evighet (al-Qidam): Det är obligatoriskt att tro att Allah är Evig utan en början. Likaså alla Hans attribut är eviga utan början. Endast Allah kan tillskrivas med Evighet utan början.

 

4- Oändlighet (al-Baqa'): Det är obligatoriskt att tro att Allah är Oändlig det vill säga att Hans Existens inte har ett slut. Likaså är Hans egenskaper oändliga. Det finns inget som oändligt än Allah då tillintetgörelse inte passar in i Hans Ego. Däremot Paradiset och Helvetet är Oändliga då Allah har velat detta för dem.  Allah sade i Koranen i suratul Hadid vers 3:

{هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ }

vilket betyder: [Allah är den Evige, utan en början, och den Oändlige, utan ett slut]

 

5- Icke behov av andra (al-Qiyamu bin-Nafs):

Allah har inte behov av någon eller något, medan alla skapelser är i behov av Honom. Allah sade i suratul ikhlas vers 2:

{اللهُ الصَّمَدُ}

vilket betyder: [Den som samtliga skapelser har behov av medan Han inte är i behov av någon/ något]

 

 Allah sade i surat Al ^Imran, vers 97;

{فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

vilket betyder: [Allah behöver inte någon av denna värld.]

 

6- Makt (al-Qudrah) : Allah har makt över allt. Han förmår det Han vill. Allah sade i suratul al-Baqarah, vers 109; 

{ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  }

vilket betyder: [Allah har den perfekta makten över alla saker.]

 

Allah sade i suratul al-Ma’idah, vers 120:
{وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}

vilket betyder: [Han har makt över allting]

 

7- Vilja (al-‘Iradah): Allt i universum sker med Allahs vilja. Inget sker mot Hans vilja. Allah sade i suratul sura at-Takwir, vers 29

{وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}

vilket betyder: [Ni vill inget förutom det Allah har velat för er, världarnas Herre.]

 

Allah sade i suratul Qaf, vers 29:
{
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ }

vilket betyder: [Det som jag har förordnat ändras inte.]

 

Abo Dawod har även nämnt om Allahs Vilja:

ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن

vilket betyder: [Vad än Allah velat bli kommer bli och vad än Allah inte velat bli kommer inte bli.] 

 

Allah sade i suratul Yasin, vers 82:
{
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}

vilket betyder: [Om Han ville för någonting att bli, Han skall beordra det att bli och det skall bli.]

 

8-  Kunskap (al-^ilm) : Allah har kunskap om allt vad som händer, vad som inte händer, vad som ska hända och vad som inte ska hända.

Allah sade i Sorat al-’Anfal, vers 75:

إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

vilket betyder: [Allah har den perfekta kunskapen av allting.]

 

Allah sade i Sorat al-Hadid, vers 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

vilket betyder: [Allah vet om dig, var du än är.]

 

Allah sade i Sorat Fussilat, vers 54:

أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

betyder: [Allah vet allting.]

 

Allah sade i Sorat al-Jinn, vers 28: 

وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً
Vilket betyder: [Han vet räkningen av alla saker.]

 

9-  Hörsel (as-Sam^) : Allah hör allt hörbart utan öron eller något instrument och Hans hörsel liknar inte skapelsernas hörsel.

Allah sade i Surat ash-Shora, vers 11:

 وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Denna Ayah betyder: [Allah är attribuerad med Hörsel och Syn.]

 

10-   Syn (al-basr) : Allah ser allt synligt utan ögon eller liknande och utan avstånd och Hans syn liknar inte skapelsernas syn. 

 

11.   Liv (al-hayah) : Allah lever utan att ha en själ, kött eller blod. Allahs liv är utan en början och utan ett slut och liknar inte skapelsernas liv.

Allah sade i Soratal-Baqarah, vers 255: 

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

 Denna Ayah betyder: [Ingen är Gud förutom Allah, Den som är attribuerad med Liv och som inte är i behov av någonting.]

 

12.   Tal (al-kalaam) : Allahs tal är varken ljud, bokstäver eller något språk och det liknar inte skapelsernas tal. Det som står i Koranen är ett uttryck för Allahs eviga Tal. Koranen kallas också för Kalaam Allah, Allahs Tal, då den inte är författad av profeten Muhammad eller ängeln Jibril. 

Allah sade i Sorat an-Nisa', vers 164:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً 
Versen betyder: [Allah talade till Mosa med Sitt Tal (Kalaam).]

Allah skapade i profeten Mosa förmågan att höra Allahs Tal som varken är uppbyggd av bokstäver eller ljud. 

 

13.   En icke liknelse av skapelserna (al-Mukhalafatu lil-hawadith) : Allah (Gud) liknar inte sina skapelser på något sätt. Vad man än föreställer sig i sina tankar så är det en illusion och Allah är olikt det.

Allah sade i Sorat ash-Shora,vers 11:
ليس كمثله شىء

Det betyder: [Ingenting liknar Allah på något sätt alls.]

Imam Ahmad Ibn Hanbal sade:

مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فالله بِخِلافِ ذلِكَ  
Detta betyder: [Vad du än föreställer dig i dina tankar så är Allah olikt det.]

 

Detta då allt man kan föreställa sig i sina tankar är skapta. Och Allah är inte skapad och därför kan man inte föreställa sig Honom. Därför ställer man inte frågan "hur ser Allah ut". Därför det som har ett "hur" har en kropp, form, skepnad, färg, utseende etcetera. Man kan inte heller säga "bara Allah vet hur Han ser ut". Detta påstående indikerar falskt att Allah har en skepnad som bara Han är medveten om. 

Imam Abu Sulayman al- Khattabiyy sade: 

[Det är obligatoriskt för varje muslim att tro att vår Herre inte har en skepnad och en form, då skepnaden har ett "hur" och ordet "hur" kan inte ställas till Allah och Hans attribut.]

Lär dig Guds egenskaper för den som inte känner sin Herre kommer inte få sin tillbedjan accepterad. 

Och Allah vet bäst.