Profeternas antal

Publicerat den
Profeternas antal i Islam

Profeternas antal inom Islam är totalt 124000. Allah sände många Profeter till människorna och till jinn (osynliga väsen, andar) för att sprida Islams budskap. Profeten Muhammad, sallallahu ^alayhi wa sallam, informerade oss genom sitt uttalande som är berättat av Ibn Hibban, att Allah skickade 124000 Profeter (´anbiyaa´) och Sändebud (rosol); varav 313 av dessa var Sändebud.Ett […]