Den Svarta Stenen

Den svarta stenen

Den svarta stenen från Paradiset

Den svarta stenen som finns i ett av Ka^bas hörn är ursprungligen en ädelsten, en rubin från Paradiset. Det är just från detta hörn som pilgrimerna under Hajj påbörjar sin cirkulation (tawaf) kring Ka^ba. Stenen fördes ner från Paradiset av ängeln Jibril (Gabriel) då profeten Ibrahim återbyggde Ka^ba med sin son Isma^il. Den första som byggde Ka^ba var profeten Adam men den kollapsade under profeten Nuhs tid på grund av en översvämning som drabbade hela jorden. Ka^ba var det första huset och den första moskén som byggdes på denna jord. Profeten Ibrahim sade till sin son  Isma^il: “Hämta till mig en fin sten för att placera den i ett av Ka^bas hörn så att människor kan använda den som en vägledande markering“. Direkt, kom Ängeln Jibril med Den ärbara Svarta Stenen från paradiset och profeten Ibrahim placerade den i dess nuvarande position. Imam At-Tirmidhiyy berättade en Hadith via Ibn ^Abbas att:

 "Den Svarta Stenen är från Paradiset"

 Och i en Hadith återberättade ^Abdullah Ibn ^Amr och Imam Ahmad:

"Den Svarta Stenen är från Paradisets stenar och om det inte vore för syndarna och de icke troende som strök den med sina händer, skulle den blinde och de som är drabbade av *lepra och andra sjukdomar bli botade genom att vidröra den."

Imam At-Tirmidhiyy återberättade även en autentisk Hadith att:

"Den Svarta Stenen kom ner från Paradiset och den var vitare än mjölk, men det var synderna som begicks av några människor som gjorde den svart".

Må Allah möjliggöra för oss att besöka de välsignade Mecka och Medina.

*lepra eller spetälska som den också heter, är en slags hudåkomma.