Att ljuga första april

Att ljuga första april

Denna artikel kommer att handla om Att ljuga första april. Detta i och med att vi börjar närma oss denna dagen. 
Att ljuga är en av tungans synder och innebär att yttra falsk information medan man vet att det man säger inte är sanning. Det är förbjudet att ljuga oavsett om man gör det på allvar eller på skoj. Profeten, sallallahu ^alayhi wa sallam, sade:

لايَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي جِدٍّ وَلاَ فِي هَزْلٍ

Vilket betyder: “Att ljuga är inte bra, varken om det är på allvar eller på skoj.”

Återberättat av al-Bayhaqiyy.

Profeten, sallallahu ^alayhi wa sallam, har även sagt vad som betyder:

“ Sanningsfärdighet leder till gudsfruktan och gudsfruktan leder till Paradiset. Den muslim som är noggrann med att vara sanningsfärdig kommer att skrivas ner som en sanningsfärdig person hos Allah. Ljug aldrig, för att ljuga leder till avskyvärda synder och dessa leder i sin tur till Helveteselden. Den som fortsätter att ljuga och håller sig till det är nedskriven som en lögnare hos Allah.”

Återberättat av Ibn Majah.

 

Det är många saker som är bland tungans synder som faller under kategorin att ljuga. Detta inkluderar att:

  • svära vid Allah till en lögn
  • falskt vittnesmål
  • falskt attribuera någonting till  Allah och Hans Profet:

Svära vid Allah till en lögn: Är bland de stora synderna. Det är att någon svär vid Allah till något som är motsatt sanningen. Ett exempel är att någon säger: “Vid Allah, jag gjorde si och så” medan man vet att man inte gjorde denna handling. Likaså, om någon säger: “Vid Allah jag gjorde inte si och så" när man har gjort det. Detta indikerar att man ha brustit i att glorifiera Allah såsom man bör.

Falskt vittnesmål: Detta är bland de enorma synderna. Ett exempel är att en muslim vittnar framför en domare att någon stal någonting fastän man vet att detta inte hände.  Profeten, sallallahu ^alayhi wa sallam, sade:

عَدَلَتْشَهَادَةُ الزُّورِ الإِشْرَاكَ بِاللهِ

Vilket betyder: “Falskt vittnesmål liknar när man associerar en partner till Allah.”

Återberättat av al-Bayhaqiyy.

I denna hadith liknar Profeten, sallallahu ^alayhi wa sallam, att avge falskt vittnesmål med vantro, detta för att belysa hur stor synd det är att avge ett falskt vittnesmål. Så denna hadith den betyder inte att den muslim som avgivit ett falskt vittnesmål träder ut ur Islam. Snarare betyder denna hadith att en sådan person är en storsyndare.

 

Falskt attribuera någonting till Allah och Hans Profet: Detta är också bland de stora synderna. Allah, ta^ala, sade i Koranen i Ayah 60 av Suratuz-Zumar :

وَيَوْمَالْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُممُّسْوَدَّةٌ

Wa yawmal-qiyamati tara-lladhina kadhabu ^alallahi wujuhuhum muswaddah.

vilket betyder: {På Domedagen, de som har ljugit om Allah kommer att ha svarta ansikten [av skam].}

Ett exempel av denna slags lögn är när någon säger: Allah skapade in denna riktningen en berg av guld. Även om vi vet att Allah har makten att skapa det , om inte berget existerar, så säger personen det motsatta till sanningen. Att falskt attribuera något till profeten är när någon ljuger och säger att profeten sade ett uttalande han aldrig sagt.

Profeten, sallallahu ^alayhi wa sallam, sade:

إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ،فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Vilket betyder:“ Att falskt attribuera något till mig är inte som att falskt attribuera någonting till någon annan. Den som medvetet ljuger om mig kommer att straffas i Helveteselden."  

 Återberättat av Muslim.

 

Att falskt attribuera något till Allah kan resultera i vantro såsom att någon påstår att Allah gjorde något tillåtet när man VET att det är förbjudet eller tvärtom.

Så det är viktigt att träna sin tunga att tala sanning och att undvika lögner. Att ljuga är en ful vana som många människor har. En som är känd för att ljuga har svårare att bli betrodd. I sin ärade hadith uppmanade Profeten oss att hålla oss till sanning och varnade oss mot lögner.  

Med all denna bakgrundsfakta kan vi prata om att tala ljuga första april. Självklart är det förbjudet inom Islam att ljuga första april eller någon annan dag om året. För såsom profeten sade så är inte lögner tillåtna oavsett om man menar på allvar eller om man skojar. Det finns inte heller något som heter "vita lögner". Efter att ha läst denna artikel hoppas vi många av er sprider denna informationen vidare och varna för "första aprilskämt" som faktiskt har skadat många. 

Må Allah beskydda oss från att låta oss själva hamna oärliga situationer och må Allah ge oss styrkan att stå emot oärliga traditioner.