Berättelsen om profeten Moses, profeten Shu^ayb och hans döttrar

Publicerat den
Berättelsen av profeten Moses, profeten Shu^ayb och hans döttrar

Denna artikel handlar om berättelsen om profeten Moses, profeten Shu^ayb och hans döttrar.Profeten Moses ^alayhis-salam lämnade Egypten i syfte att hålla sig trygg från de onda avsikterna från den orättvise Farao och hans arme och begav sig till Madyan (profeten Shu^aybs stad) till fots, utan att ha med sig någon mat.Det är viktigt att man vet […]