Profeternas egenskaper

Publicerat den
profeternas egenskaper

Om profeternas egenskaper- vad som är möjligt samt omöjligt för demI Koranen, i Suratul-Ambiya’ vers 68, framgår det att profeterna är de bästa av Allahs skapelser. De är de utvalda bland människorna. Allah har sänt dem för att de ska lära folket religionens angelägenheter som är till fördel för människorna i detta liv och i […]