Uppriktighet i Islam

Uppriktighet i Islam

Uppriktighet (Ikhlas): Uppriktighet i att lyda Allah tillhör en av hjärtats plikter. Det tillhör även egenskaperna av en människa med god karaktär. 

Uppriktighet i att lyda Allah innebär att man gör de goda gärningarna enbart för Allahs skull. Man gör inte dem för att söka beröm och respekt från människor. Allah gjorde uppriktigheten som ett villkor för att de goda gärningarna ska accepteras. 

Allah, ta^ala, sa i Koranen:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Faman kana yarju liqa’a Rabbihi falya^mal ^amalan salihaw wa la yushrik bi^ibadati Rabbihi ahada.

Vers 110 av Suratul-Kahf betyder: {Låt den som tror på Domedagen utföra goda gärningar utan att söka människornas beröm för det.}

Den uppriktiga personen är den som utför goda gärningar ENBART för Allahs skull genom att be, fasta, utföra Hajj, betala Zakkah, eller genom att recitera Koranen. Den uppriktiga personen försöker inte imponera på människor eller söker beröm hos dem. 

 

Riya‘ (att inte vara uppriktig): Är motsatsen till uppriktighet. Detta innebär att man gör en god handling som till exempelvis att fasta, för att få människornas beröm.

Att inte vara uppriktig när man utför goda handlingar innebär att man inte får någon belöning för dem. Det finns även ett annat fall. Om man har för avsikt att både  utföra en god handling för Allahs skull samt kombinera ihop det med att utföra det för att få beröm av människor så förlorar man även här belöningen. Båda fallen innebär att man begår en stor synd. Att inte vara uppriktig medan man utför sina goda handlingar tillhör hjärtats synder.

Imam Ahmad har rapporterat att profeten har sagt:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: و ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء"
رواه امام احمد ابن حَنْبَل
 
Vilket betyder~ "Säkerligen, det jag fruktar mest för er är att begå den mindre shirk". Följeslagarna frågade "och vad är det ya Rasulallah?" Allahs Sändebud svarade; "att inte vara uppriktig".
 
Kom därför alltid ihåg att när ni utför goda gärningar så gör det enbart för Allahs skull för att erhålla belöning. Den som utför goda handlingar för att imponera på någon annan människa förlorar belöningen för de goda handlingarna och utöver det begår man en synd.