Tarawih i samling, god innovation

Tarawih i samling, en god innovation

Tarawih är en rekommenderad (sunnah) bön som bes under Ramadan i samling. Men den har inte alltid betts i samling. Många av innovationerna, det vill säga de nya traditionerna som har införts efter profetens död är visserligen missledande (bid^aa dalala). Men det finns flera exempel på religiöst accepterade innovationer (bid^aa hasana). Att be tarawih är just en sådan god innovation. Under ^Umar ibnol Khattabs kalifat började människor att be al Tarawih bönen i samling vilket det inte gjordes under profetens tid. Under profetens tid bads just den bönen enskilt. När ^Umar sedan såg folket be tarawih tillsammans i samling sade han;

نِعْمَت البِدعةُ هذِه

ni^matol bid^ati hadhihi

Vilket betyder: "Vilken god innovation (bid^aa hasana) detta är!". ^Umar Ibnul Khattabs höga status är välkänd i Islams historia och därför är det av stor vikt att betona att han använde just ordet “bid^aa (innovation) som ett prisande av en god ny tradition. Om alla innovationer hade varit missledande såsom vissa påstår då hade ^Umar aldrig infört utövandet av Tarawiih bönen i samling. Både al-Bukhariyy och imam Muslim har rapporterat om detta goda införande inom Islam som för muslimen närmare sin religion utan att på något sätt gå emot religionens regler. 

Må Allah öka vår kunskap i religionen och stabilisera oss på den rätta vägen.