Profetens hijra

Publicerat den

Profetens hijra vad är det? Profeten Muhammads migration från Mecka till Medina är känd under namnet Hijra. Profetens hijra handlade inte om att rymma ifrån att bli mördad, inte heller handlade det om rädslan eller om att dra sig tillbaka från att beordra det som var rätt och förbjuda det som var fel. Hijra utfördes på […]