Bismillah fördelar

Publicerat den
Bismillah

Bismillah- fördelarna med att säga “Bismillahir-Rahmanir Rahim”Bismillah betyder  “jag startar min handling med Allahs namn”. Ar- Rahman är en av Allahs namn. Ar- Rahman är Den som är barmhärtig över de troende och de icke troende i denna världen och enbart för de troende i livet hädanefter. Ar-Rahmin är ett annat av Allahs namn och betyder […]