Grundtron

Publicerat den
Grundtron

Grundtron är något som varje muslim ska lära sig för att bygga sin kunskap på en stadig grund.Imam Al-Hafidh Al-Faqeeh Abu Ja^far At-Tahaawiyy Al-Hanafiyy [D. 321 AH] skrev i sin bok beträffande muslimernas ^Aqeedah och bekräftade följande:وَمَنْ وَصَفَ اللّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِى الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ Vilket betyder: den som attribuerar Allah med någon betydelse av […]