Ta igen missade böner

Imam An-Nawawiyy skrev i sin bok vid namnet Majmou^:[Att ta igen missade (obligatoriska) böner är ett obligatoriskt utförande och detta är en överenskommelse bland de topp lärda inom Islam.]

Profeten har sagt i betydelse; "den som missar en obligatorisk bön på grund av sömn eller på grund av glömska ska ta igen bönen när han kommer ihåg det. Inget annat kan göras för att ta igen det." (Återberättat av al Bukhariyy).

Så om en person sover igenom en obligatorisk bön så ska den personen ta igen bönen när han vaknar. Likaså, om en muslim glömmer av att be och tiden för just den bönen har passerat, då måste muslimen ta igen den missade obligatoriska bönen. Om en muslim har missat att be flera obligatoriska böner som han inte vet antalet på ska han ta igen bönerna tills han känner att det inte längre finns flera böner att ta igen.

Den goda muslimen försummar inte att ta igen missade böner. Han rusar för att ta igen dem. Han skjuter inte fram dem genom att sysselsätta sig själv med annat som inte är obligatoriskt.
Det är även bättre att ta igen missade böner genom att följa bönernas turordning. Så om en muslim missar att be Fajr så ska han ta igen det före dhuhr och så vidare. Men om dhuhr håller på att träda ut då ska man be dhuhr först så att man inte missar den.

Om en muslim börjar att ta igen de missade obligatoriska bönerna utan att sysselsätta sig med annat som inte är obligatoriskt och hans avsikt var att ta igen dem alla så straffas han inte för de böner som han inte har hunnit ta igen om han skulle dö.

Slutligen, notera att en muslimsk kvinna inte får be under menstruation eller när hon har efterblödningar efter förlossning (nifaas). Detta då muslimen måste vara ren från de stora orena tillstånden när man ska be. Både menstruation och nifaas räknas till de stora orena tillstånden. Hon behöver inte ta igen de missade bönerna under tiden då hon hade mens eller var i nifaas tillstånd då det inte var ålagt henne att be.