Ordet istawa

Ordet istiwa

Istawa, ordet från koranversen, är inläggets tyngdpunkt. Ordet som diskuteras finns i en vers i Koranen i sorat Taha.

Sorat Taha, vers 5:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
[Ar-Rahmaano ^alal ^arshis-tawa]

Men vad är betydelsen av ordet?

Svar: Imam Malik sade: ”Allah berättade, att Han sade om sig Själv att han är attribuerad med makt (Istiwa´), vilket passar Honom. Det är varken tillåtet eller giltigt att säga ”hur” och ”hur”, eftersom det är uteslutande gällande Honom.

Begreppet ”hur” beskriver det som är skapat. Enbart skapelserna kan beskrivas med att sitta, befinna sig på en plats, och i en riktning. Ordet Istiwa´ har 15 olika betydelser på det arabiska språket, varav några passar Allah såsom att underkuva, värna om och att bevara. Ordet kan också ha några fysiska betydelser, som inte passar att beskriva Allah med, såsom att sitta, att uppehålla sig på en plats och att stabilisera sig. Det är emot Islam att tillskriva Allah någon av dessa fysiska betydelser. Däremot är orden att värna om och att underkuva betydelser, som stämmer överens med religionen och det arabiska språket.

Al-Qoshajrijj tolkade ordet Istawa, i versen som att bevara, underkuva och bevara. Det kan inte betyda att Allah sitter på tronen vilket motsägs i Sorat Nahl, vers 74:

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ
[Fa laa tadriboo lillahil amthaal]

Sorat Nahl, vers 74 betyder: ”Sammanlikna inte Allah med Hans skapelsers egenskaper.” 

وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
[Wa barazoo lillahil Wahidil Qahhar]

Sorat Ibrahim, vers 48 betyder: ”Skapelserna kommer att återuppstå för att möta Allahs dom, den ende, underkuvaren.

Abo Mansor al-Baghdadijj berättade att Imam ^Alijj sade: ”Allah skapade tronen för att visa Sin makt och har inte tagit den som en plats till Sig själv.

Läs mer om Allahs egenskaper.

Istawa saknar fysisk betydelse när den refereras till Allah

 Allah existerade innan skapelsen. Han har inget; före och inget efter,
ett över eller ett under,
ett höger eller ett vänster,
ett före eller efter, en helhet eller en del. Det får inte ställas frågan:
När var Han, var var Han, eller hur var Han? Allah existerar utan plats.
Han skapade universum och tidens existens. Han är inte begränsad av tid eller en viss plats.

 

 Imam Fakhrud-Din Ibn ^Asakir  i sin ^Aqidah

“Den som påstår att Allah är i något
eller på något eller ifrån något har begått shirk (blasfemi).
Detta då, om Han var i någonting så skulle Han vara omsluten,
och om Han var på någonting så skulle Han vara buren,
och om Han var ifrån någonting så skulle Han vara en skapelse”.

 

Imam Ja^far as-Sadiq