Malik Bin Dinar

Malik Bin Dinar

Berättelsen om Malin Bin dinar

En gång fanns det en man vid namnet Malik Bin Dinar. Han var en syndfull person som brukade dricka alkohol och han drunknade i sina synder.
Malik hade en ung dotter som han älskade mycket. När han ville dricka alkohol så brukade hans dotter vända på flaskan och hälla ut innehållet.

När hon var 2 år gammal gick hon bort och detta orsakade en stor sorg i Maliks hjärta.

En natt, så gick Malik till sängs efter att ha druckit alkohol och utan att be. I sin dröm såg han att Domedagen hade kommit och att människorna hade stigit upp ur sina gravar. Alla var samlade och även han.

Medan Malik stod bland folket hörde han ett ljud. När han vände sig om kom han ansikte mot ansikte med en stor skrämmande orm. Ormens mun var helt öppen och den begav sig mot honom. Av sin rädsla började Malik att springa bort från den. Medan han flydde från den så såg han en gammal man i vita kläder och som hade en fin doft. Malik sade: " As Salamu Alaykum" till mannen och bad honom om hjälp.
Men den gamla mannen kunde ej hjälpa honom snarare bad han honom att springa snabbare för att undkomma ormen.

Malik fortsatte att springa tills han såg helvetet. Där hörde han en röst som sa till honom "gå tillbaka, du är inte bland dess invånare". Detta ingav Malik ett lugn men han fortsatte att springa bort från ormen som kom allt närmare.

Malik återvände till den gamla mannen och bad om skydd men mannen sade: "Jag är svag". Han sa till Malik att springa mot ett berg. Muslimska barn som dog unga var samlade på det berget. Mannen sa: "Om du har ett barn på det berget så kommer detta barn att rädda dig".

Malik såg berget som var majestätisk av sin skönhet, och han fortsatte att springa mot berget bortifrån ormen. När Malik kom närmare berget, så sa en ängel: "lyft upp täcket och öppna dörrarna". Och ängeln bad sedan barnen komma fram för att se om någon av dem var dotter eller son till denna desperata man för att rädda honom. De små barnen var vackra som en fullmåne och de tittade på Malik.

När ormen kom närmare Malik, så började barnen snabbt att fråga varandra om detta var någons pappa. Till slut kom hans dotter fram och kunde identifiera honom. När hon såg honom så började hon att gråta och sade: "jag svär vid Allah att detta är min pappa". Hon omfamnade honom och hon höll med sin vänstra hand faderns högra hand. Sedan konfronterade hon ormen genom att lyfta upp sin högra hand mot hans ansikte. Och det räckte för att avvisa ormen som snabbt vände om och gick sin väg.

Hon satte sin fader ner och sade till honom: "Oh fader" och hon reciterade en vers ur Koranen som betyder: "Är det inte dags för de troendes hjärtan att mjukna upp när de hör Allahs namn och recitationen av Koranen, och att de underkastar sig Allah och lyder Honom".

När Malik hörde detta började han att gråta. Sedan sa han: "Kan ni barn recitera Koranen?"
Hon sa: " Vi kan mer om det än dig". Han bad henne berätta om ormen. Hon sade: "Den representerar dina dåliga handlingar. Och den blev starkare av dina synder och ditt alkoholdrickande, han ville slänga dig i helveteselden" Malik frågade henne sen om den gamla mannen varpå hon svarade: "den gamla mannen representerar dina goda gärningar som var så få att de inte kunde övervinna de dåliga handlingarna".

Malik vaknade plötsligt upp och svor en ed att ångra sina synder. Han ångrade sina synder och var väldigt noga med att undvika dem och han arbetade med sina religiösa plikter. Så småningom blev han en mycket religiös man. Detta var berättelsen om Malik Bin Dinar, en man som han ångra sina synder innan döden nådde honom.

 

Vi ber Gud att beskydda oss från att synda och att hjälpa oss att lyda honom.