^Abdul Qadir al-Jilaniyy

^Abdul Qadir al-Jilaniyy

^Abdul Qadir al-Jilaniyy

- berättelsen om när djävulen visade sig

Vår mästare ^Abdul Qadir al-Jilaniyy brukade ge 12 lektioner varje dag i fiqh och tawhid. Berättelsen i denna artikel handlar om när djävulen påstod sig vara Gud och kom till al-Jilaniyy.

En gång, när ^Abdul Qadir al-Jilaniyy bad, såg han ett ljus och en röst som sade till honom, "Oh ^Abdul Qadir, jag är din Herre, och lyfter ifrån dig alla obligationer." ^Abdul Qadir al-Jilaniyy viftade med sin hand och svarade tillbaka "Gå din väg, du är djävulen." Så djävulen sade till honom, "Jag har vilselett 70 människor före dig, men din kunskap skyddade dig."

Al-Jilaniyy visste att det han såg var djävulen för att han visste att Allah inte liknar sina skapelser. För det han såg var ett ljus som kom från en viss riktning. Och den talade med en röst och bokstäver och ett språk. Och han visste att Allah inte är en kropp eller ett ljus, han visste att Allah är fri från att befinna sig i en viss riktning och att Allahs Tal inte liknar människans tal. Utöver detta visste ^Abdul Qadir att till och med profeten inte blev befriad från obligationerna, så varför skulle en med lägre religiös status bli befriad från det?

Ma shaa Allah, ^Abdul Qadir al-Jilani hade en kunskap och korrekt förståelse om sin Herre vilket skyddade honom mot djävulen. Han var en waliyy (en muslim med en hög religiös status) som med uppriktighet höll sig till profetens metodologi och som utförde sina obligationer och undvek synder, han utförde många rekommenderade handlingar av dyrkan och implementerade den islamiska kunskapen. Detta sätt att inte intressera sig för det världsliga livet är ett typiskt mönster för de rättfärdiga muslimerna. De är sanna sufier som Allah välsignar med karamaat.

Må Allah låta oss följa dessa ädla muslimers fotspår.