Zam zam vatten

Zam zam vatten

Zam zam vatten, vad är det?

Denna artikel kommer att handla om det välkända välsignade vattnet, zam zam vatten.

Under en viss tid levde Profeten Ibrahim med sin fru Sarah i Palestina. Som 70 åring var Sarah en äldre dam som inte kunde få barn men hon önskade att hennes man, Profeten Ibrahim, som då var 86 år fick ett barn. På grund av detta gav hon honom Hajar som var hennes tjänsteflicka. Ibrahim accepterade detta och med Allahs Vilja blev Hajar gravid med Profeten Ibrahim. De fick en son tillsammans som kallades för Isma^il som också blev en profet och som var ärad att vara farfar till Profeten Muhammad, må Allahs frid och välsignelser vara över dem allihopa.
Profeten Ibrahim var lycklig över att ha fått ett barn likaså var hans fru Sarah glad. Efter en tid vandrade Profeten Ibrahim med sin bebis pojke och Hajar till Makkah.

Kära bröder och systrar i Islam, av det som kommer att berättas framöver, observera hur mycket Profeten Ibrahim förlitade sig på Allah samt hur han underkastade sig Allahs Vilja.

Profeten Ibrahim ^alayhis-salam lämnade sina två kära, Hajar and Isma^il, i ett kargt torftigt område i  Makkah. På den tiden var Makkah helt isolerat och hade inga byggnader eller människor som levde där då det inte fanns vatten för att överleva. Och där lämnade alltså Profeten Ibrahim sin son Isma^il samt Hajar med endast en säck av dadlar och en läderbehållare av vatten. När Hajar märkte att Profeten Ibrahim skulle ge sig av ensam mot Palestina, följde hon honom och sade vad som betyder; " Oh Ibrahim, kommer vi att lämnas ensamma i denna dal utan vatten, mat och ledsagare?" Profeten Ibrahim svarade inte till detta. Så hon fortsatte att ställa samma fråga upprepade gånger utan att få ett svar från Profeten Ibrahim. Därefter sade hon vad som betyder: " Har Allah beordrat dig att göra detta?". Han svarade: "Ja." Efter att ha hört detta sade hon vältaligt och med en fullkomlig tillit till Allah vad som betyder: " Då kommer vi inte att gå vilse."

Genom att följa Allahs order, gav sig Profeten Ibrahim av och när han var ett visst avstånd ifrån Hajar och deras son, tittade han bakåt mot det Heliga Huset (Al-Bayt) och såsom det nämns i vers 37 av Surat Ibrahim, gjorde han en bön till Allah.

Hajar, Isma^ils moder satte sig ner där Ibrahim lämnade dem. Hon ammade sin son och drack ifrån det vatten som Ibrahim lämnat åt dem. Det vatten tog så småningom slut då vattnet torkade ut. Hajar började bli törstig, och hennes son började att gråta som också blev törstig. När Hajar såg sin son i detta tillstånd började hon att leta efter vatten.

As-Safa var det berg som var närmast henne, hon klättrade på det och tittade ner mot dalen för att se om det fanns någon som kunde hjälpa dem. Hon såg ingen så hon tog sig ner ifrån berget tills hon nådde dalen. Sedan klättrade hon upp på berget Al-Marwah för att leta efter vatten men hon fann inget. Hon gick mellan As-Safa och Al-Marwah sju gånger. Därför är det bland Pilgrimsfärdens handlingar att gå mellan As-Safaa and Al-Marwah 7 gånger. Sista gången Hajar kom fram till Al-Marwah, hörde hon ett ljud som förmådde henne att ropa: "Hjälp, om du kan." Där fanns ängeln Jibril (Gabriel) som slog mot marken med sin vinge tills ett färskt och rent vatten kom upp. Detta vatten blev känt under namnet zam zam vatten. Hajar samlade ihop vattnet med sina händer och drev in det i behållaren medan det forsade ut.

Jibril sade:

"Frukta inte förlust, för det finns ett Heligt Hus här som kommer att byggas av detta barn och hans fader".

Jibril menade att barnet var Isma^il och hans fader Profeten Ibrahim.

Hajar drack ifrån  Zam zam vattnet och släckte sin törst och ammade sin son Isma^il. Hon lovprisade Allah, Den som förser Sina slavar med otaliga gåvor.

Efter en tid passerade en folkstam vid namnet Jurhum detta område och frågade Hajar om de fick lov att använda zam zam vatten och hon tillät dem. Denna folkstam bosatte sig där sedan under en lång tid. Profeten Isma^el lärde sig det arabiska språket ifrån dem och de gillade honom. De såg honom växa upp till en ung man med fina egenskaper såsom profeterna har. Profeten Isma^el gifte sig sedan med en av folkstammens döttrar.

Under den här tiden hade inte Profeten Ibrahim överlämnat Hajar och Isma^el. Snarare brukade han besöka dem dagligen. Han brukade ankomma ifrån Ash-shaam till det som idag kallas för Makkah för att besöka Hajar och hans son Ismaa^il. Han brukade resa på ett djur som hette al-Buraaq, samma slags djur som Profeten Muhammad red på under sin resa Al-Israa and Al-Mi^raaj. Profeten Ibrahim brukade ge sig av tidigt på morgonen från Ash-Shaam till Makkah och stannade där tills sen eftermiddag och sedan gick han till sin andra familj, Sarah and Ishaaq (Sarah hade med Allahs Vilja blivit gravid vid sen ålder med Allahs Vilja efter att ha givit Hajar till sin man). Profeten Ibrahim genomförde denna resa alltsedan Isma^il var en liten bebis.

Vad gäller zam zam vatten är det en sed att pilgrimerna dricker av vattnet när de utför Hajj eller ^umrah. Vattnet är välsignat och brukar att erbjudas gratis till pilgrimerna i form av olika vattenstationer som är utplacerade både i Makkah och i Medinah. Det är även tradition att den som kommer från Hajj eller ^umrah att ta med sig zam zam vatten och bjuda de gäster som kommer för att välkomna en från resan.

Må Allah låta oss ta del av de välsignelser som finns i Zam zam vatten.