HögtiderProfeterna

Vi välkomnar hajj säsongen

Vi välkomnar hajj säsongen

Sannerligen, det ärade och välsignade Ka^bah är det första huset och moské som byggdes på denna jord, och profeten Adam var den första som byggde den. Under profeten Nuhs (Noak) tid kollapsade Ka^bah under den översvämning som hade täckt hela jordklotet. 

Ka^bah är i mitten av jordens yta och ovanför det, i den 7:e himlen, finns ett ärbart och heligt hus som kallas för al-Bayt-ul-Ma^mur. Till invånarna av himlarna (änglarna) har al-Bayt-ul-Ma^mur samma funktion som Ka^bah har för invånarna av jorden. Varje dag inträder 70.000 änglar till al-Bayt-ul-Ma^mur, ber i det och sedan träder de ur den och återvänder aldrig. Detta tyder på hur många änglarna är i antal.  

Allah beordrade Profeten Ibrahim att återbygga det heliga huset och guidade honom till dess ursprungliga plats där den låg innan översvämningen. Profeten Ibrahim gav sig iväg till Makkah och träffade sin son Isma^il bakom Zam Zam vattnet. Där sa han till honom: “Oh Isma^il, Allah beordrade mig att bygga ett hus” till detta svarade Profeten Isma^il: “Då skall du lyda din Herre”. Då sade Profeten Ibrahim ^alayhis-salam: “Allah beordrade även dig att assistera mig i att bygga det”. Isma^il svarade: “Då skall jag hjälpa dig.”
Profeten Ibrahim ^alayhis-salam började att bygga Ka^bah och placerade stenar som han fick av sin son Isma^il ända tills byggnaden var komplett. Profeten Ibrahim stod på en sten medan han byggde. Den stenen kallas för "Maqam Ibrahim" och ligger nära Ka^bah. Denna sten reste sig med Allahs Vilja för varje rad som Profeten Ibrahim hade gjort färdigt. Detta för att underlätta för honom när han byggde huset rad för rad.

Sedan sade Profeten Ibrahim till sin son Isma^il: “Ge mig en fin sten att placera på ett av Ka^bahs hörn så att människor kan använda det som ett väglednings-märke. På en gång, kom Ängeln Jibril med den Svarta Stenen från Paradiset och Profeten Ibrahim placerade den på den plats där den ligger än idag. Den Svarta Stenen är en ädelsten från Paradiset som brukade lysa upp. Dess ljus var så starkt att den lös upp allt från öst till väst. Sorgligt nog, på grund av de hädiska handlingar som utfördes av Makkahs hedningar långt efter Profeten Isma^ils död så försvann stenens ljus. Den Svarta Stenen blev svart på grund av att idoldyrkarna rörde stenen som en del av deras felaktiga dyrkan.  

Läs mer om den Svarta Stenen här

Allah beordrade Profeten Ibrahim att utlysa obligationen av Hajj till folket. Vers 27 av Surat-ul- Hajj betyder:

Och tillkännage till människorna Hajj. De kommer att komma till dig till fots eller ridandes på kameler från fjärran land. 

Profeten Ibrahim stod på Maqam och sade: Vad ska jag säga? Ängeln Jibril svarade: säg:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك

Vilket betyder: Oh Allah, Jag lyder Din order, jag lyder Dig om och om igen. Du är Den utan partner. Jag skall lyda Dig om och om igen.

När Profeten Ibrahim hörde dessa ord började han att repetera dem och på så sätt var han den första människan som sa den så kallade Talbiyah.

Det har berättats att Profeten Ibrahim kallade till människor och sade: Allah beordrade er att utföra Hajj och kommer att belöna er för det genom att låta er träda in i Paradiset och rädda er från Helveteselden.

Det var en kort artikel om hajj och vi välkomnar hajj säsongen med värme och kärlek samt ber vi Allah att välsigna oss med att utföra hajj och ^Umrah och besöka Profeten MuHammads grav.

Ameen