Allahs egenskaper

Publicerat den
Guds egenskaper

Guds egenskaper är många. Enligt konsensus av de kunniga i religion måste varje ansvarig muslim känna till 13 av Guds egenskaper (den ansvariga personen är den som nått puberteten, som är frisk i sinnet och som har hört talats om Islams budskap “det finns ingen Gudom utom Allah, och Mohammad är Allahs sändebud”). Om man inte […]