Högtider

Surat al Qadr

laylatul qadr

Surat al Qadr

Surat al Qadr är ett kapitel i Koranen som är artikelns huvudämne. Nedan kommer vi gå igenom kapitlet vers för vers och ge dess tolkning. Natten av al-Qadr är en ärbar natt i Ramadan. Det är natten av storhet. I den sändes den stora boken, Koranen ner.

Varje år när Laylatul Qadr inträffar så sänder Gud ner änglar och en stor nåd kommer ner till jorden. Denna natt är inte specifik för profetens nation utan det är känt att den även inträffade under Ramadan för de tidigare nationerna. Det som däremot är specifikt för profeten Muhammads nation är att Gud vägledde dem till att veta att Ramadan är månaden av fasta.

Läs mer om Laylatul Qadr.

 

Surat al Qadr och dess tolkning

Allah sade i Koranen (al-Qadr, 1-5):

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {3} تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {4} سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {5}

 

Vers 1

إنَّا أَنْزَلناهُ فى لَيْلةِ القَدْرِ
Betyder:  Allah sände ner Koranen på natten av al-Qadr.

Ängeln Gabriel tog ner hela koranen från den bevarade tavlan till Baytul ^izza som finns i första himlen. Dagen därefter uppenbarade han de första verserna av surat al ^alaq till profeten MoHammad, må Allah upphöja hans rang. Detta innebär att det var början på profetens profetia.

 

Vers 2

وَما أَدْرَاكَ ما لَيْلةُ القَدْرِ
Betyder: Hur kan du veta vad Qadr natten är?]

Detta betyder före Allah informerade dig, så visste du inte vilken hög status natten har. Denna ayah är verkligen en fråga som betonar den höga statusen av denna natt och uppmuntrar muslimerna att ta del av dess godhet.

 

Vers 3

ليلةُ القَدرِ خَيْرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرٍ
Betyder:  Att göra goda gärningar under den natten är bättre än att göra dem under 1000 månader (som inte har Laylatul Qadr i sig).

Denna vers är svaret till versen innan. "Bättre" i denna vers innebär att det är mer belönande att utföra goda gärningar under Laylatul Qadr än vad det är under 1000 månader, ca 83.3 år.

 

Vers 4

تنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ والرُّوحُ فيها بإذْنِ رَبّــِهِمْ مِنْ كُلّ أَمْر
Betyder: På den natten så kommer änglarna inklusive ängeln Jibril ner till jorden och Allah ger dem kunskapen av vad som kommer att hända under det kommande året.

Det är rapporterat från Abo Hurayrah att antalet änglar som stiger ner till Jorden under denna natt må vara mer än antalet småstenar på Jorden. I denna vers finns ordet ar-RuuH (الروح) och detta refererar till ängeln Jibril.

Änglarna kommer alltså denna natt att få reda på vad som kommer att hända med människornas livssituationer såsom död, födelse, försörjning, sorg, njutningar etcetera kommande år. De kommer få reda på vad de kommer att bli beordrade till att utföra kommande år.

Profeten, må allah upphöja hans rang, sade:

يُروَى عن رسول الله  أنه قال: ”إذا كانتْ ليلةُ القَدرِ نَزَلَ جِبريلُ فى كَبْكَبَةٍ من الملَــئكةِ يُصَلُّون ويُسَلّـِمون على كلّ عبدٍ قائمٍ أو قاعِدٍ يَذْكُرُ اللهَ فيََنزِلون مِن لَدُنْ غُروبِ الشَّمسِ إلى طلوعِ الفَجْرِ.“ رواه السيوطىّ فى الجامع الكبير.

Det betyder:  "På Laylatul Qadr kommer ängeln Jibril /Gabriel) med en grupp av änglar; de sänder sin salaam till varje muslim som står upp i bön eller sitter ner och gör dhikr, från solnedgång ända till Fadjr (gryningen)". Återberättat av As-Suyutiyy.

 

Vers 5

سَلامٌ هِىَ حتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ
Betyder:  Denna natt har frid, godhet och välsignelse över de rättfärdiga och lydiga muslimerna.

Utöver detta kommer satan inte kunna skada dem. Denna trygghet varar ända tills Fadjr.

 

Må Allah möjliggöra för oss att bevittna denna välsignade natt, Laylatul Qadr och låta oss göra du^aa´i den.