Profetens namn

Profetens namn

Al-Bukhariyy återberättade att Allahs Sändebud sade:

إن لي أسماء: أنا محمدٌ، و أنا أحمدُ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقبُ الذي ليس بعده أحد" رواه البخاري"

Vilket betyder: “Jag har fem namn, jag är MuHammad, jag är AHmad, jag är al-MaaHii (Den som raderar) genom vilken Allah tar bort vantro, jag är al-Haashir som folket kommer att samlas efter, jag är al-^Aaqib den sista av profeterna.”

I tolkningen av denna hadith av Ibn Hajar al-^Asqalaniyy sades det i betydelse att: “Det framgår av det som profeten nämnde om att han har fem namn att ingen annan hade blivit kallad vid dessa namn av de tidigare nationerna".

De mest kända namnen för vår älskade Profet, sallAllahu ^alayhi wa sallam, är Muhammad och Ahmad. “Muhammad” är det namnet som upprepas ofta i Koranen, namnet “Ahmad” nämndes av profeten ^Isa (Jesus).
Kunniga i Islam sade att han kallades “Ahmad” för att han var den mest tacksamma av sitt folk. Alla profeter var tacksamma men Muhammad var den som uppvisade mest tacksamhet till vår Skapare. Vad gäller namnet “Muhammad” härleds det från ordet "al-Hamd” vilket betyder tacksamhet.

Namnet “Ahmad” nämndes i tidigare Gudomliga Böcker och namnet “Muhammad” nämndes i Heliga Koranen. Han fick namnet Muhammad för han var tacksam mot Allah innan någon annan av sitt folk var det. Dessutom i livet Hädanefter, kommer han tacka Allah som kommer ära honom med förbönen.
Kunniga inom Islam tolkade “al-Mahi" som "genom den som Allah raderar vantro". Det vill säga att Allah kommer att ta bort vantro på den Arabiska Halvön genom Muhammad sallAllahu ^alayhi wa sallam.

Hans utlåtande "Jag är al-Hashir som människor kommer att samlas efter" tolkades av de kunniga som den första som kommer att samlas och resten av skapelserna kommer att samlas efter honom.

Hans utlåtande: “Jag är al-^Aqib”, tolkade de kunniga inom Islam som den sista av alla profeter. Sannerligen är Muhammad den sista av alla profeter och Sändebud, absolut ingen kommer att motta Uppenbarelsen av Profetia efter honom. Detta bekräftas även av Koranen samt av flera hadither. Al- Bukhariyy berättade att Allahs Sändebud, sallAllahu ^alayhi wa sallam, sade:

"لا نبيَّ بعدي" رواه البخاري"

Vilket betyder: “Det finns ingen profet efter mig.”

At-Tirmidhiyy återberättade även att profeten, sallAllahu ^alayhi wa sallam, sade:

"لو كان بعدي نبيٌّ لكان عمر" رواه الترمذي"

Vilket betyder: “om någon skulle bli profet efter mig så skulle det vara ^Umar.”
Denna hadith tydliggör två saker:
1: att det kommer inte någon profet efter Profeten Muhammad sallAllahu ^alayhi wa sallam.
2: att vår mästare ^Umar Ibnul Khattab hade mycket goda egenskaper och en hög status, må Allah vara nöjd med honom.

Jag ber Allah att stabilisera oss på den rätta vägen, och att ge oss ett gott avslut och att samla oss med den bästa av Profeterna, Muhammad, Salla l-Laahu ^alayhi wa sallam.

#profetensnamn
#muhammad