Islam

Om spåmän

om spåmän

Om spåmän

Dagens artikel och den sista artikeln för det romerska året 2018, kommer att handla om spåmän och siare. Tyvärr brukar många människor följa dessa bedragare på olika tv-program vid nyårsafton och där de påstår sig veta om vad som ska hända kommande år.

Bland hjärtats plikter är att förlita sig på Allah. Att förlita sig på Allah innebär att man tror bestämt att Allah är Den enda som skapar både nytta och skada. Ingen kan ge dig nytta från någonting förutom av det som Allah har velat för dig. Och ingen kan skada dig med någonting om Allah inte har velat att den skadan drabbar dig. Som ett resultat av denna stadiga tro, så förlitar man sig på Allah, i sin försörjning, andra fördelar, att vara bevarad från sjukdom och skada och att få sina bekymmer och olika svårigheter eliminerade.

 

Om spåmän och siare

Men den som utelämnar sin tillit till Allah och vänder sig till siare och spåmän i syfte att söka nytta/ eliminera skada eller för att veta om framtiden, är syndfull.

Den som går till en siare eller en spåman för att fråga hen om någonting i tron om att den personen känner till det oförutsedda (al-ghayb) i sin helhet begår vantro.

Abo Dawood återberättade att profeten sade: den som går till en spåman och tror på det som han sade har begått blasfemi.

Och i denna dom inkluderas även de som tror på dem som  bland annat påstår kunna förutse vad som kommer att hända genom att; titta på stjärnorna, fråga jinn, spå med taroot, titta på mönstret i kaffe/ te sump och titta på mönstret i handflata.

Därför var inte frestad och lurad av några bedragare som kanske kan säga en del sann information om ditt liv då dessa människor har kontakt med djävlar. Dessa djävlar tillhandahåller dem en viss information om vad de vet om dig och som de kanske har hört från änglarna. Men man ska ändå aldrig tro dem.

 

Domen för den som tror på spåmän

En kaahin kallas på svenska för spåman. Det är en person som påstår sig ha förmågan att skåda in i framtiden. Dessa kontaktar några Jinn och förlitar sig på deras uttalanden som de sedan sprider och porträtterar/ framställer som framtiden. Å andra sidan, en a ^arraf är en person som påstår sig ha förmågan att känna till tidigare inträffade händelser, såsom att veta om stöldgods.

Den som går till antingen en kahin eller en a ^arraf, och tror att de vet om det oförutsedda (al ghayb), har gått emot Allah och Hans Sändebud. För ingen vet om det oförutsedda förutom Allah.

Surat An-Naml, vers 65; قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

versen betyder: [Säg, ingen av de i himlarna (dvs änglarna) och på jorden vet om allt det oförutsedda, bara Allah vet om allt].

Den som däremot tror att det som har sagts har en möjlighet att inträffa eller ej har ej begått vantro men har ändå begått en synd för att endast fråga siare/ spåmän.

 

Vissa spåmän tar hjälp av Jinn

Ni skall veta att några Jinn brukar tjuvlyssna på vad Änglarna som är ansvariga över regnet säger. Dessa Jinn stiger upp till en plats nära, där Änglarna pratar med varandra om några av de händelser som kommer att inträffa på jorden det året, såsom tex vem som kommer att födas eller dö, vem som kommer att bli ledare och vem som kommer att sluta vara ledare, och liknande saker som Allah har givit Änglarna kännedom om. Allah kan ge Sina Änglar, Sändebud och rättfärdiga Muslimer om en del av det oförutsedda, men inte om allt. När Jinn sedan har tjuvlyssnat färdigt på Änglarna går de ner till jorden och levererar vad de hört Änglarna säga till de människor som de har kontakt med.

 

Jinn och inte de dödas själar

Så var varnade för de människor som påstår sig ha förmågan att kalla på de döda när de i egentligen har kontakt med Jinn. De som närvarar sådana platser är inte människors själar, snarare är de Jinn som visste om denna specifika människans liv och levde med honom. Det kan vara människans Qarin (den jinn som levde med människan hela hens liv) som framträder eller en annan Jin som har kännedom om den dödes liv. Hur som helst kommer de ljuga och säga jag är själen tillhörande den och den”. Vi ber Allah att skydda oss från denna ondska.

Majoriteten av de som påstår att de har kontakt med själar har de facto kontakt med Jinn. Men detta är något de inte berättar för den som vänder sig till dem och söker kontakt med sin döda släkting/ vän. I vissa fall, när en Jinn påstår sig vara en själ som tillhör en viss död, så börjar han att visa tecken som om den följer religionen, men sedan kommer den att göra saker som går emot religionens regler.

Avslutningsvis ber vi Allah att beskydda oss från dessa bedragare och deras onda handlingar samt att göra oss bland de som förlitar sig på Allah i allt, Ameen.