Högtider

Lögner om profeten vid Mawlid

Lögner om profeten vid Mawlid

  Lögner om profeten vid Mawlid är utspridda. Var varnade från de lögner som läses upp under Mawlid om Profeten Muhammad. Imam Ahmad (i sin Musnad) och Ibn Hibban (i sin Sahih) berättade att ^Umar Ibn al-Khattab sade, “Allahs Sändebud sade:

<< لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله >>

 

Detta betyder : <<Prisa inte mig på ett förbjudet sätt såsom de kristna gjorde när de på ett förbjudet sätt prisade Jesus. Jag är bara en av Allahs tjänare. Så säg om mig, 'Han är Allahs tjänare och Hans Sändebud'.>>”

  Tyvärr, numera återfinns flertalet böcker som läses flitigt under Mawlid som innehåller felaktiga vilseledande budskap. Man hittar allt ifrån fabricerade hadither till falska berättelser och överdrifter. De innehåller lögner om religionen där Allah förliknas med sina skapelser och tillskrivs med kroppsliga attribut.

Läs mer om Allahs egenskaper.

  En av dessa böcker som är mest spridd heter "Mawlid Al-^Arus" som felaktigt tillskrivs Ibn al-Jawziyy. Mawlid Al-^Arus var inte författad av Ibn al-Jawziyy och detta tydliggörs i hans böcker som säger emot den text som återfinns i Mawlid Al-^Arus. Det svaga språket och den dåliga meningsbyggnaden i Mawlid Al-^Arus är ett annat bevis som tyder på Ibn al-Jawziyy inte är bokens författare. Ibn al-Jawziyy var en lärd i hadith, en lärd i rättslära, en tolkare av Koranen. Han var djupt engagerad i att predika och i att erbjuda vägledning. När som Ibn al-Jawziyy talade, rörde han människornas hjärtan. Ett hundra tusen människor blev muslimer efter att ha lyssnat på hans starka predikan, korrekta uttal och goda uttryck. Ibn al-Jawziyy var mycket kunnig i det arabiska språket. Det var Brookleman, en Orientalist, som falskt tillskrev Mawlid Al-^Arus till Ibn al-Jawziyy.

  Bland de hädiska uttalanden som finns i Mawlid Al-^Arus är att Allah tog en handfull av ljus från ljuset i sitt ansikte och beordrade det ljuset att bli Muhammad. Detta hädiska uttalande betyder att delar av Allah blev Muhammad. Allah är fri ifrån att ha några delar och är fri ifrån att lösas upp i någon/ något. Allah är fri ifrån att delas och Han liknar ingenting av sina skapelser. Allah sade i Surah ash-Shura, Ayah 11:

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

Vilket betyder: [Absolut ingenting liknar Allah, och Allah attribueras med Hörsel och Syn.]

 

Allah sade i Surah az-Zukhruf, Ayah 15:

{وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا}

Vilket betyder: [De (icke troende) attribuerade till Honom en del av Hans slavar.]

 

  Det finns flertalet fabrikationer som nämns om profeten och lögner om profeten vid Mawlid är något vi muslimer måste varna om. Bland dessa lögner är att:
- Muhammad var den första skapelsen. Fel‼️
- Profeten frågade om ängeln Gabriels ålder varvid Gabriel svarade att han inte visste det förutom att en stjärna syns var 70000 år och att han har sett den 72000 gånger varvid profeten svarar att jag är den stjärnan. Fel ‼️

  Det finns så många lögner som sprids om vår profet och som felaktigt tillskrivs kunniga i Religionen. Må Allah vara Barmhärtig mot oss och skydda oss mot alla lögner och hädelser som sprids.