Högtider

Israa´och Mi^raaj

Israa´och Mi^raaj

Israa´och Mi^raaj - Nattresan och Himmelsfärden

Allah sände profeterna som en nåd till slavarna och stöttade dem med mirakel som ett bevis för deras ärlighet i det dem sade. Av alla profeter så var vår profet, Muhammad, den som var välsignad med flest mirakel. Israa' och Mi^raaj (sv. Nattresan och Himmelsfärden) är bland många av profetens mirakel. Miraklet av al-Isra' är bekräftad i Koranen.

I Surat al-Isra', Ayah 1, sade Allah i betydelse:

All tacksamhet tillkommer Allah som möjliggjorde för Sin slav, Muhammad, att genomföra resan på natten från Masjid al Haram i Mecka till Masjid al- Aqsa i Jerusalem, som är omgiven av välsignad mark.

Dess exakta datum är inte säkert men de flesta lärda anser att den ägde rum 12-16 månader före emigrationen till Medina. Profeten Muhammed var hos sin kusin, Hind bint Abo Talib (imam Aliyys syster) den natten, Hind berättar,

"Allahs sändebud spenderade natten i min bostad. Han bad nattbön varefter han gick och sov. Strax innan gryningen, väckte Allahs Sändebud oss och vi bad morgonbönen tillsammans. När bönen var över sa han, ’Umm Hani’ (Hind), jag bad nattbön på den här platsen; sen reste jag till Jerusalem och bad där, och som du ser har jag precis avslutat morgonbönen med er.’ Jag svarade, ’O Allahs Sändebud, berätta inte det här för folket för de kommer att håna dig och göra dig illa.’ Han sa, ’Vid Allah jag kommer att berätta det.’"

  Abu Dharr har berättat att Allahs Sändebud sa;

“När jag var I Mecka öppnades taket till huset där jag sov. Ängeln Gabriel steg ner och öppnade mitt bröst, därefter tvättade han det med zam zam vatten. Han tog fram en guldbehållare fylld med visdom och tro vilken han fyllde mitt bröst med. Efter det förseglade han det…”

Återberättat av al-Bukhaari och Muslim.

Denna resa är även bekräftad av en sahih hadith. Likaså råder det konsensus, ijma^, att profeten Mohammad genomförde hela resan med kropp och själ, han var vaken och drömde ej, från mecka till Jerusalem och tillbaka. Hur som helst de som förnekar al-Israa' har gått emot religionen då de förnekar den tydliga versen i Koranen. Så av det som abu Dharr återberättade om profeten var att innan profeten genomförde sin nattresa öppnades taket till det hus där han sov och nerifrån taket kom ängeln Jibril. Guds sändebud, må Allah upphöja hans rang, sov med sin farbror Hamzah och hans kusin Dja^far, frid vare med dem två, i Em Hani´s hus. Jibril öppnade profetens bröst och tvättade det med zam zam vatten. Sedan tömde han något från en behållare i profetens bröst för att öka hans visdom såväl som att stärka hans tro. Detta gjordes för att förbereda profeten för vad som skulle synliggöras för honom i den övre världen av de under som Allah hade skapat.

Al-Isra'

Efter att profeten hade bett kvällsbönen (^Ishaa'), kom Jibril till honom med ett vitt djur, lite större än en åsna och lite smalare än en mula. Detta djur var al buraq- ett av paradisets djur. Jibril sa till profeten att sätta sig på al Buraq. Profeten satte sig på djuret och gav sig iväg. Al buraq är ett mycket snabbt djur; längden av buraqens steg är det längsta avståndet ett öga kan se.

Profeten och Jibril kom till ett land med palmträd. Jibril sa till profeten att han skulle stiga av och be, så profeten steg av och bad två bönecyklar. Jibril frågade honom, ”Vet du var du bad?”, varpå profeten svarade, ” Allah vet bäst”. Jibril sa till honom, "Detta är Yathrib, detta är Taybah."Dessa namn är två namn för den välsignade och upplysta staden al-Madinah. Innan profeten immigrerade till Madinah, kallades det för Taybah och Yathrib. Staden fick sitt namn al-Madinah efter att profeten immigrerade till den. Sedan fortsatte djuret al- buraq med profeten och Jibril ända tills de nådde staden Madyan (profeten Shu^aybs stad). Även här bad Jibril profeten att stiga av djuret och profeten bad två bönecyklar.

Återigen så begav de sig vidare och kom till en annan plats så Jibril bad profeten att stiga ner från djuret och att be. Profeten steg av djuret och bad två bönecyklar. Jibril informerade profeten att namnet av platsen var ”Tur Sina”. Ännu en gång begav de sig vidare med al buraq och sedan stannade de. Profeten steg ner från djuret och bad två bönecyklar. Nu befann de sig i Bayt Lahm (Betlehem), där profeten ^Isa (Jesus) föddes.

Sedan fortsatte de sin resa ända till Jerusalem. Där gick profeten till Masjid al-Aqsa. Utanför fanns ett hängsle där Allahs profeter brukade koppla sina djur så profeten kopplade al buraq till där. Sedan trädde profeten in i moskén där Allah samlade honom med alla de andra profeterna, från Adam till Jesus. Ängeln Jibril ledde profeten fram och profeten Muhammad bad som imam till alla andra profeter det vill säga han ledde dem i bön. Detta indikerar att profeten Muhammad har den högsta statusen av alla andra profeter och sändebud.

Vilka mirakel såg profeten under sin nattresa?

Under sin resa från Masjid al-Haraam till Masjid al-Aqsa, så möjliggjorde Allah för profeten Muhammad att se några av Hans underbara skapelser.

1. Allah möjliggjorde för Profeten att se världen (dunya) som en gammal kvinna. Hur som helst, denna gamla kvinnan hade på sig en hel del juveler, och i detta finns en indikation som visar verkligheten av denna världen. Att denna världen har nått sitt slut och att vi därför inte ska lockas av dess juveler, frestelser som enbart är kortvariga.

2. Allah möjliggjorde för profeten att se Iblis. Profeten såg någonting vid sidan av vägen som inte vågade stå i profetens väg eller prata med honom. Det profeten såg var Iblis. Från början var Iblis en troende och levde bland änglarna i Paradiset. Iblis var själv en jinn. När Allah beordrade änglarna att falla ned (sujud) till profeten Adam (som en hlags hälsning, ej dyrkan) så beordrades även Iblis att falla ned till honom. Alla änglar föll ned till Adam i lydnad till Allah, för att änglar syndar inte mot Allah, utan de lyder Honom i allt Han befaller. Iblis som var högfärdig sade: "Du skapade mig av eld och Du skapade honom (Adam) av lera. Hur kan du beordra mig att falla ned till honom?” Iblis motsatte sig Guds befallning och detta var den första gången som Iblis begick vantro.

3. På sin resa kände profeten en fin doft. Han frågade Jibril om denna härliga doften. Jibril informerade honom att denna doften kom från en kvinnas grav som brukade kamma Faraos dotters hår. Denna kvinna var en god och en religiös muslim. En dag när hon kammade Faraos dotters hår så tappade hon kammen. Då sa hon "Bismillah". Faraos dotter frågade henne: “har du en annan Gud än min far?”. Den goda kvinnan svarade: “Ja, min Herre och din fars Herre är Allah.” Faraos dotter berättade för sin far om vad som den goda kvinnan hade sagt. Farao beordrade denna kvinna att begå vantro och lämna Islam men hon vägrade. Då hotade Farao att döda hennes barn. Han lät en stor gryta med vatten koka. När vattnet kokade, tog Farao ett barn i sänder och släppte ner dem i det kokande vattnet. Trots det så höll sig kvinnan stadig i sin tro. När Farao närmade sig spädbarnet som fortfarande ammade tyckte hon synd om barnet. I denna stund möjliggjorde Allah för barnet att tala. Han sade till sin mamma: “O moder, var tålmodig. Tortyren av Helveteselden är svårare än tortyren i detta liv, och låt dig inte skakas, du är på den rätta vägen.” Då bad den goda kvinnan Farao att samla hennes ben och benen av hennes barn och gräva ner dem i samma grav. Farao lovade henne detta- sedan släppte han ner henne i det kokande vattnet. Kvinnan dog som en martyr. Den härliga doften som Profeten kände kom från denna grav vilket indikerade den höga statusen hon hade.

Vi bör därför i firandet av denna högtid följa denna ädla muslimska kvinna som höll sig fast vid det rätta och sålde inte religionen mot det världsliga livet. Hon lämnade inte sin tro trots de svåra omständigheterna och motgångarna. Vi ber vår Herre att stabilisera oss på den rätta vägen och att inte låta oss falla för de prövningar som möter oss.

4. Under denna resa så såg profeten människor som planterade och skördade i två dagar. Jibril berättade för profeten att dessa folk brukade strida i Allahs sak (mujahidun).

5. Profeten såg också människor vars läppar och tungor blev klippta med saxar gjorda av eld. Jibril berättade för profeten att dessa är de som är talare av fitna och som vilseledde folket.

6. Han såg även en tjur som gick ut från ett mycket litet hål, och som försökte förgäves att gå igenom samma smala hål återigen. Jibril berättade för profeten att detta var ett exempel av att ett dåligt ord- när det väl har yttrats kan den inte tas tillbaka. Profeten har även talat om för oss att de flesta av människans synder kommer från tungan. Därför ska man väga sina ord noga innan man yttrar dem. Har man yttrat sina ord kommer de antingen att vara till fördel för en eller mot en.

7. Profeten såg även människor som krälade på marken som djur med väldigt lite kläder på deras intima organ. Jibril berättade till profeten att dessa var de som vägrade betala allmosan, zakat.

8. Profeten såg änglar som slog några människors huvuden med stora stenar. Dessa huvuden återfick sin form och sedan slog änglarna deras huvuden igen och så fortsatte det. Jibril berättade för profeten att dessa var de människor vars huvuden kände sig så tunga att utföra de obligatoriska bönerna-- det vill säga de som brukade sova utan att be.

9. På sin resa såg profeten även människor som tävlade om att få äta ruttet kött--och de ignorerade kött som var oförstört och färdig skivade. Jibril berättade för profeten, "Dessa är människor från din nation som lämnar ute vad som är tillåtet (halal), och konsumerar det som är (haram). Denna referens var avsedd till de som begick otukt, detta då de har lämnat ute det tillåtna (äktenskap) och begått synder (otukt).

10. Profeten såg även de människor som drack den vätska som kom från de otuktiga människorna (vatten blandat med blod). Jibril informerade profeten att dessa var de som drack alkohol.

11. Profeten såg människor som rev sina ansikten och bröst med vassa fingernaglar. Jibril sade, "Dessa är exempel på de som har begått baktaleri (ghibah).

Al-Mi^raj

Efter att profeten reste från Masjid al-Haram till Masjid al-Aqsa, så steg han till de övre himlarna. Profeten steg upp till himlen via trappor som kallas för mirqaat som har ett trappsteg gjort av guld och ett annat trappsteg gjort av silver och så vidare. Dessa steg är osynliga för oss. Profeten steg upp på denna trappa ända tills han nådde första himlen.

När Profeten och Jibril kom till första himlen så bad Jibril porten att öppnas. Ängeln som är ansvarig för den porten frågade Jibril “Vem är med dig?”, Jibril svarade “Det är Muhammad”. Ängeln svarade “är det dags för himmelsfärden?” Jibril svarade “ja” så att porten öppnades för honom, och profeten Muhammad trädde in i första himlen. Där träffade profeten Muhammad profeten Adam. Till höger om Adam, såg profeten några kroppar och till vänster om Adam såg han andra kroppar. Om Adam tittade åt höger så skulle han skratta och om han tittade åt vänster så skulle han gråta. Adam såg själarna av sin avkomma. De till höger var den avkomma som skulle komma att dö som troende och de till vänster var den avkomma som skulle komma att dö som icke troende.

Sedan steg profeten till andra himlen. I den andra himlen fanns ^Isa (Jesus) och Yahya. ^Isa och Yahya är kusiner; deras mammor var systrar. De välkomnade profeten och gjorde en du^aa´ (en bön) till honom.

Därefter steg profeten upp till tredje himlen, där fanns Yusuf som var extremt vacker. Allah gav hälften av skönheten till Yusuf. Yusuf mottog Profeten med ett varmt välkomnande och jorde du^aa´för honom. Därefter steg profeten till fjärde himlen där han fann profeten Idris. Idris välkomnade profeten och gjorde en bön (du^a') till honom. I den femte himlen träffade profeten Harun, som är Moses bror. I den sjätte himlen träffade han Musa. Varje profet mottog profeten med ett mycket varmt välkomnande och gjorde en du^aa´åt honom om goda saker.

Sedan steg profeten Muhammad upp till sjunde himlen och träffade profeten Ibrahim. Profeten Ibrahim är den bästa profeten efter vår profet Muhammad. Profeten såg Ibrahim luta sin rygg mot al-Bayt al-Ma^mur. För invånarna av himlarna det vill säga änglarna har al-Bayt al-Ma^mur samma syfte som Ka^bah till oss, jordens invånare. Varje dag så går 70,000 änglar in, och ut och återvänder aldrig. Nästa dag så kommer andra 70,000 änglar dit, går ut och återvänder aldrig. Och det fortsätter så ända till Domedagen. Detta visar att änglarna är väldigt många till antalet, betydligt fler än alla människor och jinn tillsammans. Endast Allah vet hur många de är.

I den sjunde himlen såg profeten Muhammad Sidrat al-Muntaha--ett väldigt stort trä av Sidr. Dess frukt var mycket stora. Dess löv var lika stora som elefant- öron. Sidrat al-Muntahais är ett extremt vackert träd. Den besöks av fjärilar som är gjorda av guld. När dessa fjärilar samlas runt trädet är det svårt att finna ord för att beskriva hur vackert det ser ut.

Sedan så steg profeten ovanför de sju himlarna och trädde in i Paradiset. Han såg exempel på invånarna av Paradiset och hur deras situation skulle vara. Han såg att de flesta av dess folk var de fattiga. Profeten såg även ängeln Maalik som är ansvarig för Helveteselden. Maalik log inte mot profeten och profeten frågade varför. Jibril sade: “Malik har aldrig lett alltsedan den dagen Allah skapade honom. Hade han lett mot någon hade han lett för dig.

Profeten såg bland annat följande gåvor som de troende kommer att erhålla i Paradiset:

1. Hur ul-^In: kvinnor som Allah har skapat som är varken människor eller jinn. De finns i Paradiset och kommer att giftas bort till de män som Allah har velat för dem att de ska gifta sig med.

2. Profeten såg wildan ul-mukhalladun: skapelser av Allah som inte är människor, jinn eller änglar. De är väldigt vackra skapelser. De ser ut som pärlor. De är betjänter till Paradisets invånare. Den som har lägst status av Paradisets folk, den som kommer sist in i Paradiset, kommer att ha 10,000 wildan ul-mukhalladun för att betjäna honom/ henne. Var och en av dem kommer att bära ett fat av guld i en hand och ett fat av silver i den andra handen.

3. Profeten såg tronen (^Arsh), som är Paradisets tak. Tronen är den största skapelsen som Allah har skapat. De sju himlarna och de sju jordarna i jämförelse med al Kursiyy är som en ring som har kastats i öken, och al Kursiyy i jämförelse med tronen är som ett senapsfrö som jämförs med havet. Allah skapade tronen som en indikation av Sin makt och Han sitter inte på den såsom imam ^Aliyy sade, må Allah vara nöjd med honom:

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَاراً لِقُدْرَتِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَاناً لِذَاتِهِ

Innallaha, ta^ala, khalaqal-^Arsha idh-haral-liqudratihi wa lam yattakhidh-hu makanal-li Dhatih

Vilket betyder: “Allah skapade tronen som en indikation för Sin Makt; Han har inte tagit den som en plats för sig själv.”

Allah har skapat platserna och behöver inte dem. Den som är i behov att någonting är svag och sannerligen är Allah fri från alla brister.

Mer om Allahs existens och egenskaper kan ni läsa om här >>

Tronen bärs idag av fyra änglar men på Domedagen kommer den bäras upp av åtta änglar. När profeten beskrev tronens änglar sa han att distansen mellan ängelns örsnibb och axel är som distansen av 700 år som en snabb flygande fågel genomför.

4. Sedan steg profeten ovanför Paradiset och han nådde en plats där han hörde gnisslandet av pennor som användes av änglarna som kopierade från den bevarade tavlan.

Innan vi läser vidare om vad som hände här är det viktigt att poängtera följande:

Allahs tal är varken ljud, bokstäver eller något språk och det liknar inte skapelsernas tal. Det som står i Koranen är ett uttryck för Allahs eviga Tal. Koranen kallas också för Kalaam Allah, Allahs Tal, då den inte är författad av profeten Muhammad eller ängeln Jibril.

Allah sade i Sorat an-Nisa', vers 164:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً 
Versen betyder: [Allah talade till Mosa med Sitt Tal (Kalaam).]

Allah skapade i profeten Mosa förmågan att höra Allahs Tal som varken är uppbyggd av bokstäver eller ljud.

Så när profeten kom till platsen där han hörde gnisslandet av pennorna så hörde profeten Allahs Tal (Kalaam). Han hörde Allahs Tal som inte liknar vårt tal. Det är inte uppbyggt av bokstäver och Allahs Tal är inte uppdelat eller har en tystnad. Allas Tal är evigt, utan en början och oändligt, utan ett slut. Profeten förstod flera saker när han hörde Allahs Tal. Han förstod plikten av de fem obligatoriska bönerna. Först gjorde Allah det obligatoriskt att be 50 gånger. När profeten Muhammad träffade Musa, berättade Musa för honom att göra en du^aa´till sin Herre att underlätta obligationen av de 50 bönerna för att hans nation kunde inte hantera det. Musa sade, "I jag erfarit med Israels folk och jag vet att din nation inte kommer kunna klara det. Så profeten vädjade till sin Herre att minska bönerna för sitt folk.

Fem böner togs bort. Ännu en gång sade Musa till profeten att be sin Herre att minska antalet böner.Vilket Allah gjorde. Nio gånger bad profeten till Allah att minska bönerna ända ner till de fem obligatoriska bönerna som vi har idag. Så profeten Musa var och är till en stor fördel för oss. Tänk om vi hade varit ålagda att be 50 gånger om dagen, vilket underlättnad att be fem gånger om dagen. Men här vill vi dock poängtera att det är inte så att Allahs vilja ändrades för att han minskade antalet böner för oss. Nej, Allahs vilja ändras inte, inget av Allahs egenskaper ändras. För att förändring är det största kännetecknet för skapelserna och Allah som är vår Skapare förändras inte. Utan det som hände är att Allah har velat i evigheten att profeten skulle göra en du^aa för att minska antalet böner.

Tyvärr finns det idag de som påstår felaktigt och vilket är ett hädiskt påstående att Allahs vilja ändrades och att profeten hade ett riktigt samtal och förhandlade med Allah såsom partners gör. De som förkroppsligar Allah (har givit honom en kropp, egenskaper som inte passar Honom) säger att profeten träffade Allah i himlen rent fysiskt och i deras uttalanden beskriver de att Allah var en kropp som profeten satt ner med och talade med. Må Allah beskydda vår nation från denna misstolkning som strider mot Islam och som går emot Allahs tanzih (upphöjelse från att likna skapelserna).