Islam

En person kommer sannolikt att följa sin väns vanor

vän

En person kommer sannolikt att följa sin väns vanor

En person kommer sannolikt att följa sin väns vanor är artikelns huvudämne. Allah sade i Sin heliga skrift i surat Az-Zukhrof, vers 67;

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

Versen betyder: ”Den dagen skall de som förut var nära vänner bli varandras fiender. Alla utom de som fruktade Gud” .

Denna ärade vers informerar oss om att de som var vänner i detta världsliga liv kommer att vara varandras fiender i livet hädanefter om inte deras relation baserades på gudsfruktan. Detta på grund av de fasor som kommer att möta dem på Domedagen samt på grund av deras rädsla under den dagen. Då kommer varje vän, som inte fruktade Gud i sin vänskap, att hysa agg mot sin vän och ta honom som sin fiende. Detta eftersom han på Domedagen kommer inse att det han går igenom är på grund av sin vän. Däremot, de gudfruktiga vännerna kommer ha en vänskap som bibehålls. De kommer vara vänner här i detta liv och de kommer vara vänner på Domedagen. De kommer dra nytta av varandras vänskap på Domedagen.

 

De gudfruktiga vännerna

Mina syskon i tron, de gudfruktiga är dem som utför det Gud har beordrat till och de ger även folk sina rättigheter. Detta sker genom att utföra det som Gud har förpliktigat och genom att undvika det som Gud har förbjudit samt att behandla folk utifrån religionens regler. Dessa människor är de som brukar samlas och hjälpa varandra i Guds sak. De samlas i Guds lydnad och separeras med den. Ingen bedrar och ingen överger. De uppmanar inte varandra att utföra en dålig innovation, eller stor synd eller ohygglighet eller orättvisa. De enades i Guds kärlek och deras vänskap var för Gud. De rensade sina hjärtan i Guds kärlek. Den kärlek de har för varandra nämns i profetens uttalande som At-Tirmidhiy återberättade:

”Om någon älskar sin broder så meddela honom det”.

Abou Ya^laa och Abd Ibno Humayd återberättade via Ibn Abbas, att profeten må Allah upphöja hans rang frågades: ”Vem av dem vi sitter med är bäst för oss?”. Då svarade profeten: ”det är den personen, när ni ser honom, så låter han er minnas Gud och hans tal skänker er mer kunskap och hans handling påminner er om domedagen”. Välj en vän som har dessa egenskaper. För det som hjälper dig som mest att lyda Gud är att samlas med de lydiga. Och det som får dig att synda som mest är att samlas med de syndiga. Detta överensstämmer med det som Imam Ahmad återberättade att profeten, må Allah höja hans rang, sade:

”En person kommer sannolikt att följa sin väns vana. Se över vem ni har som vänner”.

 

Vilka egenskaper ska en bra vän ha?

Egot dras vanligtvis till att umgås och härma den som man drar följe av. Att umgås med dem som försummar sig är orsaken till att man själv hamnar i försummelse. Imam Malek sade ”att man ska inte umgås med en stor syndare så att man inte lär sig av denne att storsynda”. En annan person nämnde att man inte bör anta en vän förutom den som man kan ha som förebild i både sin religion och i sin godhet. Detta eftersom ens qarin (djinn) som manar till dåligheter smittar av sig till andra. Så var försiktig med att anta en vän som du inte litar på. Det bör därför finnas 5 egenskaper i den som du ska ha som vän;

 1. Att denne har ett sunt förnuft.
 2. Besitter god moral.
 3. Inte är en stor syndare.
 4. Ingen som inför dåliga innovationer och
 5. det ska inte vara en som har fäst sitt hjärta vid det världsliga livet.

 

Vännens rättigheter

Bland vänskapens rättigheter är:

 • att du ska prioritera din vän över pengar och att du spenderar på honom vid behov.
 • att man erbjuder sin hjälp vid behov utan att vännen ska behöva be om det. Denna handling har olika nivåer. Den lägsta nivån är att hjälpa till när din vän ber om hjälp. Och att man gör det med ett leende och glatt ansikte. Den mittersta nivån är att hjälpa till med att tillgodose vännens behov utan att vännen ber om det. Och den högsta är att prioritera vännens behov över ens egna behov. Det nämndes att Al-Salaf brukade fråga efter deras broders barn efter broderns död i över 40 år samt brukade tillgodose barnens behov.
 •  att hålla en hemlighet och att dölja brister både i vännens närvaro såväl som hans frånvaro.
 • att hålla tyst om det som sårar vännen av det som folket har sagt om honom.
 • att lyssna till vad vännen har att säga tills hans är klar.
 • att låta bli att argumentera med vännen när han pratar.
 • att kalla honom vid de finaste namnen och nämna hans goda egenskaper utan att överdriva eller ljuga om dem.
 • att tacka honom för det goda han gör och att försvara honom när folk talar illa om honom.
 • att ge honom råd med vänlighet och förlåta hans misstag. Al-Fudayl sa ”vänskap innebär bland annat att förlåta varandras misstag”. Om hans misstag var i religionen så ska man med vänlighet rätta till hans misstag om det går. Det är det första man gör. Man utelämnar utskällning och att vara på honom. Detta så att vännen inte tar ett steg bak från en.
 • att vara lojal med vännens familj och släktingar efter dennes död.
 • att inte be honom ständigt att tillgodose hans behov så att vännen känner av en tyngd. Och att underlätta hans hjärta från att uppfylla ens behov.
 • att visa glädje i allt som gläder honom och att visa sorg i allt som tynger honom.
 • att ha i sitt inre samma känslor som han visar för honom så att han är sanningsenlig i sin vänskap både i det dolda och det synliga.
 • att han påbörjar hälsningen när han ser honom och att göra utrymme för honom när de sitter i en samling.
 • att hjälpa upp honom när han ska upp från där han sitter.
 • att behandla honom såsom man själv vill bli behandlad
 • att undvika fråga honom om det som han hatar.
 • att inte fråga honom, när han ser honom: ”Var ska du?” för han kanske inte vill meddela dig om det.
 • att värna om hans hemlighet även om de separeras.
 • att inte kränka hans familj och släktingar.
 • att inte underrätta honom om folks kränkningar till honom.
 • att utelämna att ha dåliga tankar om vännen och att ha bra tankar om hans handlingar. Al-Bokhariy återberättade i sin Sahih att profeten, må Allah höja hans rang, sade: ”Undvik att ha dåliga tankar, eftersom dåliga tankar är vanligtvis en ren lögn”. Ibn Mubarak sa att en troende är den som söker efter ursäkter och en stor syndare söker efter misstag”.
 • att fråga efter honom och vara fin i tungan med honom.
 • att fråga honom om som hänt honom och att visa att man bryr sig om honom.
 • att vara trogen och lojal. Det innebär att älska honom tills han dör och att efter döden ha kontakt med hans familj och vänner. Imam Al-Hakim återberättade i sin Mustadrak att profeten ärade en äldre kvinna. Han sa: ”Hon brukade besöka oss när Khadidjah levde. Och att upprätthålla en bra kontakt är något religionen kallar till”.

Mina syskon, var måna om att ha gudfruktiga vänner runt omkring er. Eftersom ni skyddar era religiösa tillstånd med dem.