Bönetider

Bland de obligationer som är ålagda den ansvariga muslimen, är att uträtta 5 böner på dagen och kvällen. Det råder en konsensus om att dessa fem obligatoriska bönerna är de enda som är fard att uträtta under dygnet. Beviset för bönerna finns i Koranen och i hadither.

Allah uppenbarade i Koranen i vers 103 av Suratun-Nisa:

 

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Innas-salata kanat ^alal-mu’minina kitabam mawquta.

vilket betyder: {Sannerligen, de obligatoriska bönerna är föreskrivna för de troende att uträttas på dess korrekta tider.}

Profeten sade vad som betyder: “de bästa av Allahs slavar är de som observerar solen, månen och skuggorna för att utföra bönerna.” Och i ett annat återberättande nämns även stjärnorna,: de bästa av Allahs slavar är de som observerar solen, månen, stjärnorna och skuggorna för att utföra bönerna.” Denna hadith har bland annat återberättats av Al Hakim och Hafiz ibn Hajar klassificerade den som en stark hadith.

Att lära sig hur de obligatoriska bönerna träder in är wajib. 

 

Bönetider, hur träder de in?

Middagsbönen (dhuhr): dess tid börjar när solen har lutat sig västerut från mitten av himlen. Dhuhr träder ut när längden på föremålets skugga är lika lång som föremålet plus längden av den skugga som fanns när solen stod i mitten av himlen.

Eftermiddagsbönen (^asr): börjar när dhuhr träder ut och stannar kvar tills solen går ned. Så ^asr är kvar ända till hela solens cirkel försvinner i den västra horisonten. Om något av solens cirkel är synligt, så är inte ^asr ute än.

Solnedgångsbönen (maghreb): dess tid börjar efter att solen gått ner och upphör när det röda försvinner i den västra horisonten.

Kvällsbönen (^Ishaa´): dess tid börjar när maghreb slutar och stannar kvar tills den sanna gryningen, al Fadjr as-Saadiq, synliggörs från den östra horisonten. Denna sanna gryningen är en vit tunn linje av ljus i öster som breder ut sig på bredden mer och mer tills solen går upp. Den sanna grynning föregås av den “falska gryningen”, al fadjr al Kaadhib”- och denna kännetecknas av att det är en vit lodrät linje, den ser ut som en rävsvans. Denna indikerar ej att fadjr trätt in.

Gryningsbönen (fadjr): dess tid börjar efter att ishaa` slutar och upphör när solen går upp i öst. Så fort den första delen av solen syns i östra horisonten så är fadjr ute (och detta kallas för shorooq).