Högtider

Bestämma början av Ramadan

BESTÄMMA BÖRJAN AV RAMADAN

Bestämma början av Ramadan

Att bestämma början av Ramadan är den fråga som vi valt att fokusera på i denna artikel.

Vi går direkt rakt på saken och säger att man ska observera nymånens tändning och inte förlita sig på några astronomiska kalkyleringar. Vi vet att den islamiska månaden är 29 eller 30 dagar. Efter solnedgången  den 29:e av varje arabisk månad siktar muslimerna med blotta ögat efter nymånen i den västra horisonten. Så hur ska vi bestämma början av Ramadan? Vi bör först känna till att sha^baan är månaden som föregår Ramadan. Den 29:e Sha^baan ca 20 min efter Maghreb bönen, går muslimerna ut enligt profetens tradition för att sikta nymånen. Här har vi två utfall:

  1. Att man siktar nymånen- nästa dag är då Ramadan
  2. Att man inte siktar nymånen- kanske är det moln som skymmer den eller mycket regn eller liknande. Då fullföjer vi sha^baan till 30 dagar och då är Ramadaan efter den dagen.

Hur ser nymånen ut?

Nymånen, al-hilaal, liknar en pilbåge, ryggen är alltid vänd mot solnedgången (mot väst), i början kommer den väldigt svagt.

 

Konsensus om hur början av Ramadan bestäms

Det har aldrig funnits någon tvist mellan muslimer huruvida en månad har börjat eller ej. Det är en tradition för muslimerna att sikta nymånen den 29:e av varje månad. Man har även varnat för tillvägagångsättet av att använda astronomiska beräkningar för att avgöra om en månad börjar/ slutar.

Profeten må Allah upphöja hans rang sade:

لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
Vilket betyder: "Fasta inte en eller två dagar före Ramadan. Starta månaden när ni ser nymånen. Om du förhindras från att se den, fullfölj 30 dagar av Sha^baan."  

Lägg märke till profetens exakts ord där han säger att man inte ska fasta förrän man ser nymånen medan vi idag hör vissa människor informera om när kommande årets Ramadan startar.

 

Vad säger de fyra rättsskolorna om fastställandet av Ramadan?

Från Shafi^iyy skolan

I sin bok "Asna Al-Matalib Sharh Rawd Attalib" nämnde Shaykh Zakariyya Al-Ansariyy, som dog 925 AH, följande: "Det tas ingen hänsyn till kalkyleringarna av en astronom. De bestämmer inte obliagtionen av när man ska fasta och det är en synd att förlita sig på dem i detta avseende". 

Profeten har dock inte förbjudit oss att använda astronomi som en vägledning för att bestämma böneriktningen samt som vägledning vid resa.

 

Från Hanafi skolan

Ibn ^Abidin, som dog 1252 AH, skrev kommentarer till den välkända boken ‘Ad-dur Al-Mukhtar’ :
"Uttalandet av astronomer tas inte till beaktande. Mi^raj al diraaya, är en känd bok bland hanafiter. Där står det följande om astronomiska beräkningar : "det är konsensus bland de lärda att inte använda astrologernas beräkningar och astrologen själv är förbjuden att fasta genom att förlita sig på sina egna beräkningar ". (Volym 3, s 354, Publicerad av Darul-Kutub Al ^ilmiyyah).

 

Från Maliki skolan

Shaykh Muhammad Ibn Ahmad Mayyarah Al- Malikiyy, som dog 1072 AH, sade att Al-Qarafiyy, som dog 684 AH, återberättade från en annan lärd att han sa:
"Om en muslimsk ledare utropar början av fastandet i Ramadan baserat på kalkyleringar, då ska muslimerna inte följa honom, för al Salaf var överens om att fastställandet av Ramadans början genom kalkyleringar är ogiltig" (s 327, publicerad av Darul-Fikr).

I sin bok ‘Ash-Sharh al-Kabir’ sade Shaykh Ahmad ad- Dardir al-Malikiyy som dog 1201 AH: "Det är bekräftat att början av Ramadan inte fastställs genom en astronoms uttalande, astronomen får inte använda dessa beräkningar för sig själv eller för andra" (Volym 1, s 462).

 

Från Hanbaliyy skolan

I sin bok ‘Kashshaf Al-Qina^’ sade Al-Buhutiyy al-Hanbaliyy, som dog 1051 AH:
" Om någon avser att fasta den 30:e av  Sha^ban utan ett lagligt bevis (att man sett nymånen med ögat), då är hans fasta ogiltig" (Volym 2, s 302, publicerad av: DarulFikr).

 

Sammanfattning

De lärda är eniga om att vi ska följa den profetiska traditionen och observera nymånen med blotta ögat för att bestämma början av Ramadan. De är dessutom eniga om att inte använda astronomi för att fastställa början av denna välsignade månad.

Men det finns alltså de som påstår att teknologin har utvecklats så pass mycket att vi kan lägga profetens hadither åt sidan och använda oss av astronomiska beräkningar. Men vet dem inte att astronomisk kunskap och beräkningar var redan välkänd förr i tiden, redan under profetens tid? Det är ingen ny kunskap de har infört och hade profeten då velat att vi använde astronomi till detta ändamål hade han nämnt det. 

Vi ger råd till varje muslim att hålla sig till religionens regler oavsett vem som säger vad. Låt muslimen lära sig fastans regler genom att studera hos någon som är både kunnig och pålitlig som i sin tur fått sin kunskap från en som är kunnig och pålitlig. Låt denna kunskapskedja gå ända tillbaka till profeten, må Allah upphöja hans rang. För vad vill en muslim ha i slutändan? Muslimen vill ha as-salaama, tryggheten på Domedagen.

Må Allah hjälpa oss att dyrka Honom och belöna oss med Paradiset.