Allahs Vilja

Allahs Vilja

Allahs Vilja

En av Allahs egenskaper är Vilja och det är genom denna egenskap som Allah bland annat ger människan hans egenskaper. Till exempel kan Allahs Vilja vara att någon är blind medan en annan inte är det. Med denna egenskap förser Allah skapelserna med egenskaper och attribut såsom längd, form, bredd och djup och så vidare. Allahs Vilja är över skapelsernas vilja, det vill säga, inget händer förutom det som Allah velat ska hända. Om en människa väljer att be, så är det Allah som har velat för människan att be!

Och Allahs Vilja förändras inte vilket däremot våra viljor gör. Säg att du vill starta ett nytt projekt men helt plötsligt ändrar du dig och stoppar allt i sista sekunden. Då har du ändrat dig. Något annat som är värt att diskutera är du^aa, när vi ber Allah om någonting. När vi ber till Allah om att bota oss vid sjukdom betyder det inte att vi ber Allah ändra det som Han har velat. Utan om vi ber till Allah om att bli botade och vi blir det så har Allah velat för oss att göra denna bönen för att vi ska bli botade. Han har alltså inte ändrat Sin Vilja. All form av förändring passar inte Allah utan en förändring är något som drabbar en skapelse.

Allah har förutbestämt hur alla Sina skapelser kommer att existera, allt från handlingar, livsbeslut och början på liv till naturkatastrofer, solförmörkelse och slutet på liv är redan bestämt utav Allah. Att tro på ödet, både det goda och det onda, är en av trons principer i Islam. Dock har människan fortfarande en egna viljor men den ligger under Allahs Vilja. Alltså om någon hävdar att människan inte gör egna val så är det vantro då man motsäger Koranen, motsäger Gud! Om man påstår däremot att vår viljor är över Allahs Vilja går det också emot vad som står i Koranen. Det enda korrekta att tro på i detta sammanhanget är att vi har en egna viljor som ligger under Allahs Vilja. Profeten har sagt i betydelse; "Det Allah har velat ska ske det ska ske och det Allah inte har velat ska ske det ska inte ske (maa shaa´Allaho Kaan wa lam yasha´lam yakon).

Allah uppenbarade i suratul Takwiir vers 29:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Wa maa tashaa'oona illaa ai yashaa 'al laahu Rabbul 'Aalamiin

Versen betyder: ”Och ni kommer [endast] att vilja det som Allah har
velat för er att ni ska vilja”.

Bröder och systrar, lär er om Allahs egenskaper och om religionen för övrigt. Lär er och lär ut och skydda vår religion ifrån feltolkningar. Allah har ärat religionskunskapen i Surat Mujadilah, vers 11:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

vilket betyder: Allah höjer rangen för de bland er som eftersöker kunskap (inom religionen).

Och Allah vet bäst!

#AllahsVilja

#GudsVilja